Seminar de informare Erasmus+ pentru staff-ul universitar

Categories Evenimente, Parteneriate, Proiecte

Oficiul Național Erasmus+ în Republica Moldova a organizat, la 26 octombrie curent, un seminar de informare privind oportunitățile Programului Erasmus + pentru instituțiile de învățământ superior din țară.

Un grup de profesori de la Litere, printre care conf. univ. dr. Inga STOIANOVA, decanul interimar și șefa Catedrei Filologie Germanică; lectorul univ. Ghenadie RÂBACOV, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”; Doamna Valentina CIUMACENCO, Directorul Centrului Cooperare Internațională și lectorii Eleonora MIHAILA și Natalia AZMANOVA, au participat la acest eveniment destinat staff-ului universitar. Participanții au fost familiarizați cu tipurile de proiecte Erasmus+ de care pot beneficia cadrele didactice și studenții în anul 2018, acestea fiind structurate pe trei acțiuni de mare interes:

  • Acțiunea Cheie 1 – Mobilitate internațională de credite;
  • Acțiunea Cheie 2 – Consolidarea capacităților în învățământul superior;
  • Acțiunea specifică Jean Monnet.

Seminarul a inclus discuții ale profesorilor din republică cu reprezentanții Agenției Naționale Erasmus+ din România, ai Delegației Uniunii Europene la Chișinău și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM și dezbateri axate pe problematici referitoare la dezvoltarea de noi parteneriate și implicarea universitarilor în proiecte de mobilitate și de cercetare.

Seminarul a finalizat cu un workshop interactiv consacrat scrierii de proiecte, în cadrul căruia cei prezenți au intrat în dialog cu experții de la Agenția Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale din București, Doamnele Nicoleta Popa și Simona Alexianu, pentru a afla mai multe informații despre relevanța proiectelor internaționale și șansele de acceptare ale acestora.

Dl Ghenadie RÂBACOV a avut o mică intervenție despre importanța vizibilității tuturor acțiunilor desfășurate în cadrul unei universități și a promovării imaginii acesteia la nivel național și internațional, un atu incontestabil atât în încheierea unor protocoale de colaborare cu centre universitare de prestigiu cât și în augmentarea calității predării și învățării prin varii modalități de schimburi de experiență.

Proiectele Erasmus+ pe care universitățile urmează să le scrie și să le înainteze spre evaluare și aprobare la începutul anului 2018 trebuie să fie centarte pe noile priorități naționale și regionale, care sunt: dezvoltarea curriculară, îmbunătățirea managementului și funcționării instituțiilor de învățământ superior și dezvoltarea sectorului de învățământ superior la nivelul întregii societăți.

Internaționalizarea, modernizarea și dezvoltarea durabilă a învățământului superior sunt dimensiunile pe care le promovează Programul UE pentru educație, formare și tineret deja de 30 de ani, în întreaga lume.

ULIM se numără printre cele mai active instituții din țară în materie de mobilitate academică. În ultimii ani, peste 80 de persoane, cadre de conducere, profesori și studenți ULIM au fost beneficiari ai mobilităților în cadrul Programului Erasmus Mundus și Erasmus +, iar peste 30 de cetățeni europeni au vizitat instituția noastră prin intermediul aceluiași program, în scop de predare, studii, formare etc.

Programul seminarului

 

Evenimentul a fost transmis în direct pe portalul Privesc.eu:

Pentru alte detalii despre programul în cauză și misiunea structurilor însărcinate cu acțiuni de mobilitate vizitați site-ul Agenției Naționale Erasmus+ în România și pagina oficială a Oficiului Național Erasmus+ în Moldova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *