De la fondarea sa și până în prezent, Facultatea de Litere ULIM și-a întărit relațiile internaționale și și-a intensificat cooperările pe dimensiunea internațională atât pe plan didactic cât și de cercetare. Prin aceste activități s-a obținut creșterea vizibilității internaționale a universității, dinamizarea procesului de mobilitate academică, atragerea de fonduri prin proiecte, în parteneriat cu universități de prestigiu din Europa și Asia, creșterea numărului de articole și cărți publicate la edituri de prestigiu din străinătate și organizarea unui număr sporit de evenimente științifice cu impact internațional semnificativ.

 

Proiecte internaționale în curs de realizare:

 

Titlul Proiect de cercetare Interculturalitatea: interconexiuni lingvistico-culturale, identitare şi transfrontaliere
CoordonatorVictor UNTILĂ, conf. univ. dr.
Perioada de derulare2009 - 2020
ParteneriAmbasada Franţei, Alianţa Franceză din Moldova, Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), Univ. Sorbonne Paris IV, Franţa, Univ. Paris-Est Creteil, Univ. „Jean Monnet” Saint-Etienne (Franţa), Institutul Confucius (China)
Echipa ULIM implicată în proiectAna GUȚU, prof. univ. dr.; Ion MANOLI, prof. univ., dr. hab.; Ludmila HOMETKOVSKI, conf. univ. dr.; Ghenadie RÂBACOV, drd.; Inga STOIANOVA, conf. univ. dr.
Descriere acțiuni- radiografierea fenomenului complex al interculturalităţii prin prisma lingvisticii, literaturii, traducerii, didacticii şi comunicării.
- cercetarea monografică şi colectivă a aspectelor intercultural-contrastive din literatura /cultura română, franceză, europeană şi universală;
- investigarea şi sistematizarea polivalentă/interculturală a traducerii şi limbajelor specializate (juridic, economic, medical, ecologic ş.a);
- proiectarea potenţialului comunicării mediatice în condiţiile mondializării şi proceselor integrative şi interculturale.
Activități- organizarea colocviului internațional „La Francopolyphonie”
- publicarea actelor colocviului ș.a.
FinanțareULIM, AUF, Ambasada Franței, Alianța Franceză

 

Titlul Proiect Centru de Reuşită Universitară (CRU) Francofonia în contextul inovațiilor educaționale
CoordonatorGhenadie RÂBACOV, Șef catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”, Responsabil CRU
Perioada de derulare2013 - 2016, 2017 - 2020
ParteneriBiroul Europa Centrală și Orientală, Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
Echipa ULIM implicată în proiectAna GUȚU, prof. univ. dr.; Ludmila HOMETKOVSKI, conf. univ. dr.; Ghenadie RÂBACOV, drd.; Ina NEAGU, studentă anul III Licență, Responsabil CRU
Descriere acțiuni- implementarea în universităţile din ECO a unor spaţii didactico-ştiinţifice dotate cu resurse pedagogice şi echipament tehnic de ultimă generaţie, în scopul modernizării învăţământului superior şi augmentării atractivităţii ofertei universitare francofone, a vizibilităţii acţiunilor francofone
- crearea unei platforme de cercetare în valorificarea idealurilor şi valorilor francofone prin prisma noilor tehnologii .
Activități- organizare conferințe ştiinţifice consacrate, formări, worshop-uri etc.;
- desfăşurarea activităţilor didactice, culturale şi de cercetare prin utilizarea TIC.
- modernizarea procesului educaţional din punct de vedere tehnologic.
FinanțareAUF

 

Titlul Proiect internațional francofon Optimisation des services d’assurance qualité dans les universités membres (OptiQua)
CoordonatorGhenadie RÂBACOV, Șef catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”
Perioada de derulare2016 - 2018
ParteneriUniv. Națională de Economie din Harkov, Ucraina (purtător de proiect), Univ. din Craiova, România; ULIM; Univ. din Letonia; Univ. Kazahă de Relații Internaționale și limbi ale lumii „Ablai Khan”, Kazahstan; Univ. din Liège, Belgia.
Echipa ULIM implicată în proiectAna GUȚU, prof. univ. dr.; Ludmila HOMETKOVSKI, conf. univ. dr.; Ghenadie RÂBACOV, drd.
Descriere acțiuni- punerea la dispoziția instituțiilor partenere a unor instrumente practice menite a oferi informații utile pentru procesul de analiză în demersurile de evaluare;
- punerea în aplicare a ghidului elaborat în cadrul proiectului UniQua;
- crearea unui grup de experți în materie de asigurare a calității și a unei rețele interuniversitare, deschise pentru alți parteneri europeni.
Activități- organizarea unei serii de seminarii /formări la instituțiile partenere din Harkov și Riga;
- implementarea ghidului calității UniQua;
- diseminarea informației în cadrul departamentelor de asigurare a calității în universitățile partenere.
FinanțareAUF

 

Titlul Proiect internațional francofon Accompagnement des universités dans leurs démarches internes d’assurance qualité (UniQua)
CoordonatorLudmila HOMETKOVSKI, Decan, conf. univ. dr.
Perioada de derulare2013 - 2015
ParteneriUniv. Economică Simon Kuzneț din Harkov, Ucraina; Univ. Tehnică din Donețk, Ucraina; ULIM; Univ. de Stat Ilia din Tbilissi, Georgia; Univ.de Relații internaționale și limbi ale lumii Ablai Khan din Almaty, Kazakhstan; Univ. din Liège, Belgia; Univ. din Craiova, România
Echipa ULIM implicată în proiectAna GUȚU, prof. univ. dr.; Ludmila HOMETKOVSKI, conf. univ. dr.; Ghenadie RÂBACOV, drd.
Descriere acțiuni- analiza și optimizarea bunilor practici în domeniul de asigurare a calităţii din Uniunea Europeana şi colectarea propunerilor din partea universităţilor în vederea elaborării ghidului metodologic
Activități- elaborarea planului de acţiuni în vederea implementării ghidului;
- punerea în aplicare a ghidului în instituţiile-partenere;
- publicarea ghidului pe site-urile instituţionale, BECO şi CONFRECO
FinanțareAUF