Prof. univ. dr. hab. Ion MANOLI, un Literaturofil și Francofil în serviciul Universității

Categories Aniversari, Evenimente

„A iubi literatura înseamnă a refuza să accepți viața așa cum este ea, lucrurile așa cum sunt ele, evenimentele așa cum decurg și calamitățile așa cum vin peste noi. A iubi literatura nu înseamnă doar dorința de a înțelege oamenii, ci și voința de a-i transforma și a te transforma.” Această aserțiune a scriitorului francez Claude Roy poate fi atribuită activității unui literaturofil care trudește la formarea tinerilor specialiști în cadrul Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA” a Facultății de Litere ULIM. Un literaturofil și francofil ce poarte numele de Ion MANOLI, personalitate notorie din spațiul românesc, doctor habilitat, profesor universitar, decanul de vârstă al filologilor basarabeni.

Fiecare își construiește propriul destin, căutând și elaborând o multitudine de semnificații, un sens unic ce reprezintă modelul său de a fi. Modelul uman al Domnului Ion MANOLI rezidă în spiritul enciclopedic, spirit care, de altfel, pare să nu mai fie în vogă într-o lume în care contează mai degrabă hiperspecializarea indivizilor. De-a lungul anilor, distinsul nostru coleg s-a afirmat în funcție de cum dorea Somnia sa să fie și nu după imperativul „modei”.

Voi încerca, foarte succint, să prezint portretul acestei personalități, făcând referință la raportul triadic Savant – Profesor – Om.

 

Savantul Ion MANOLI se impune ca o personalitate complexă de o valoare deosebită pentru comunitatea academică. Ilustru exeget în domeniul literaturii franceze și universale, metodolog în materie de cercetare științifică, mare amator al operei baudelairiene, stilistician rafinat, Domnul profesor și-a creat propria Poezie, cea a vieții sale, cea a universității pentru care se sacrifică. Se numără printre cei mai renumiți oameni de știință din Țară, alături de Ana GUȚU, Ion GUȚU, Ion DUMBRĂVEANU, Anatol LENȚA, Elena PRUS, Gheorghe MOLDOVANU ș.a. Este unul dintre cei mai prolifici cercetători ai Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale (ICFI), unde conduce con brio Direcția științifică „Lingvistică și glotodidactică”. Numeroasele sale articole, monografii, dicționare scot în valoare imensa muncă și dinamismul debordant care, potrivit mărturiilor colegilor și discipolilor, îl caracterizează încă de pe vremea studiilor universitare. A știut să pună pe altarul carierei Cartea și nu a avut niciodată frică de concurență.

 

Profesorul Ion MANOLI se distinge printr-o calitate înnăscută de a pătrunde în forul interior al studenților săi, de a privi lumea cu ochii lor, dând dovadă de calități rarisime ca responsabilitatea, spiritul de organizare, onestitatea, bunăvoința, abnegația, bonomia ș.a. Energia miraculoasă pe care o emană tinerilor și talentul oratoric cu care este înzestrat trezesc admirația tuturor.

 

Omul Ion MANOLI este un coleg de excepție, de o sociabilitate extraordinară, iar cunoașterea, bogata-i experiență și cunoștințele pe care le diseminează imprimă sens misiunii educative a catedrei în cadrul căreia își desfășoară prodigioasa activitate de Pedagog.

 

Cu ocazia dublei aniversări pe care o celebrează prof. univ. dr. hab. Ion MANOLI (75 de ani de la naștere și 55 de ani de activitate pedagogică), cadrele didactice de la Litere îi exprimă cele mai frumoase sentimente de gratitudine, respect și profundă recunoștință pentru prețioasa sa contribuție în promovarea științei și a valorilor francofone.

Felicitările noastre ab immo pectore, Stimate Dascăl! Multă sănătate și paza Celui de Sus! La mulți ani fericiți!

 

Ghenadie RÂBACOV,

În numele Colectivului Facultății de Litere ULIM

1 thought on “Prof. univ. dr. hab. Ion MANOLI, un Literaturofil și Francofil în serviciul Universității

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *