Prof. univ. dr. hab. Dragoș VICOL a participat la cea de-a 12-a reuniune a Comitetului director privind mass-media şi societatea informaţională, desfășurată la Strasbourg

Categories Evenimente, International

În perioada 20-23 iunie 2017, la Strasbourg, Prof. univ. dr.hab. Dragoș Vicol a participat la cea de-a 12-a reuniune a Comitetului director privind mass-media şi societatea informaţională. Programul reuniunii a inclus inter alia discuţii despre eficientizarea activităţii Platformei Consiliului Europei în protecția jurnalismului şi siguranța jurnaliștilor, revizuirea Convenţiei europene privind televiziunea transfrontalieră, precum şi efectuarea schimbului de opinii cu Coordonatorul Tematic privind politica informaţională a Consiliului Europei, Ambasadorul RM la Strasbourg C. CĂLUGĂRU.

Discuţiile s-au referit, de asemenea, la rezultatele reuniunilor din martie 2017 ale Comitetelor de experţi privind pluralismul şi transparenţa mass-media (MSI-MED) şi intermediarii pe Internet, implementarea bunelor practici şi recomandărilor incluse în cel de-al patrulea Raport anual al Secretarului General al CoE cu privire la starea democrației, drepturilor omului și statului de drept în Europa.

În cadrul unui atelier tematic, Prof. univ. dr. hab. Dragoș VICOL a ținut o alocuțiune axată pe necesitatea purtării unor discuţii substanţiale cu Comisia Europeană în vederea pregătirii direcţiilor predominante pentru viitorul procesului de revizuire a Convenţiei, identificării soluţiilor consensuale pentru cazurile posibile de dispute transfrontaliere (între statele UE şi Părţile Contractante la Convenţie care nu au semnat acorduri bilaterale cu UE), eliminarea vidului juridic existent pe continentul european în sectorul serviciilor audiovizuale, precum şi armonizarea prevederilor Convenţiei cu Directiva UE din 2013 (AVMSD – în prezent, statele UE examinează oportunitatea adoptării unei noi Directive pentru serviciile audiovizuale şi mass-media). Concomitent, Prof. univ. dr. hab. Dragoș VICOL a evidenţiat valoarea, utilitatea şi caracterul pan-european al Convenţiei, necesitatea racordării acesteia la evoluţiile recente din era digitală, evocând imperativul informării Comitetului de Miniştri al CoE despre impasul creat în ultimii ani şi angajării mai decisive a CoE în dialogul cu statele Parteneriatului Estic.

Comitetul a reconfirmat necesitatea stringentă de a avansa în elaborarea unor mecanisme eficace de protecţie internaţională a jurnaliştilor, de promovare a libertăţii de exprimare, precum şi revizuirea cadrului legislativ naţional în vederea penalizării violenţei împotriva jurnaliştilor şi depenalizării defaimării). În acest sens, a fost reiterat apelul către statele membre în vederea respectării obligaţiunilor pozitive asumate faţă de CoE în domeniul mass-media, în strictă conformitate cu prevederile Convenţiei europene a drepturilor omului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *