Prof. univ. dr. hab. Angela SAVIN, la ceas aniversar

Categories Aniversari

Unul dintre cei mai apreciați dascăli ai Facultății de Litere ULIM, dr. hab. Angela SAVIN, profesor la Catedra Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, înscrie astăzi o nouă pagină în calendarul vieții.

Domnia sa desfășoară o frumoasă activitate didactică, de formare a zeci de generații de licențiați, masteranzi și doctoranzi, manifestând peste tot exigență, seriozitate, civism asumat, credință în Dumnezeu, dar și sprijin în afirmarea tuturor. Se distinge și printr-o bogată și variată activitate de cercetare, concretizată în monografii, multiple studii lingvistice, lucrări în colaborare, dicționare, articole științifice, traduceri etc. apărute în țară și peste hotare.

Pentru prof. univ. Angela SAVIN întotdeauna a contat cu adevărat Omul și valoarea lui, în accepţiunea cea mai luminoasă a cuvântului. Pilduitoarea sa modestie şi responsabilitate academică cu care tratează fiecare înfăptuire notabilă înşirată de-a lungul vieţii i-au adus respectul și admirația studenților și discipolilor.

La ceas aniversar, colegii de muncă, prietenii și colaboratorii îi doresc multă sănătate, echilibru spiritual, pace lăuntrică, împlinirea idealurilor profesionale şi familiale.

Să ne trăiţi întru mulţi ani, toate acestea însoţite de un sincer şi călduros „La mulţi, binecuvântaţi şi fericiţi ani!”

Cu aleasă preţuire şi deosebită consideraţie,

Colectivul Facultății de Litere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *