Secția Filologie Franceză

Ludmila HOMETKOVSKI

Decanul Facultății de Litere, conferențiar universitar, doctor

lhometkovski@ulim.md

http://lhometkovski.ulim.md

Domenii de interes științific: Terminologia dreptului comunitar, documentarea terminologică multilingvă, terminotica.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Istoria gândirii filosofice – curs teoretic, Tehnologii informaționale aplicate în limbi străine – curs practic.

Ciclul Masterat: Terminologie şi terminografie LA (franceza) – curs practic, Traducere și limbaje specializate LB (franceza) – curs practic.

Ciclul Doctorat: Informatizarea limbajelor specializate – curs teoretico-practic.


Vlad CHIRINCIUC

Vicerector pentru Relații Internaționale, conferențiar universitar, doctor

chirinciuc.vlad@gmail.com

Domenii de interes științific: Practica traducerii, probleme de traducere specializată, diplomația.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Traducere, audiere, mas-media LA (franceza) – curs teoretic,  Traducerea specializată LA (franceza) – curs practic.


Elena PRUS

Vicerector pentru cercetare științifică, profesor universitar, doctor habilitat

elena_prus_ro@yahoo.fr

Domenii de interes științific: Literatura franceză/francofonă/europeană, literatura universală și comparată, poetica.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Literatura francofonă – curs teoretic opțional, Civilizația LA/LB (franceza) – curs practic.


Ion MANOLI

profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes științific: Teoria literară, literatura franceză, literatura universală și comparată, lexicografia, stilistica limbii franceze.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Teoria literaturii – curs teoretic, Stilistica LA (franceza) – curs teoretic, Istoria literaturii universale LA (franceza) – curs teoretic, Analiza textului literar LA/LB (franceza) – curs practic.

Ciclul Doctorat: Istoria ideilor lingvistice – curs teoretic.


Victor UNTILĂ

Director al Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale

conferențiar universitar, doctor

vuntila@ulim.md

Domenii de interes științific: Filosofia limbajului, semiotica, hermeneutica, metodologia cercetării.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Traducerea literară LA/LB (franceza) – curs practic.

Ciclul Masterat: Metodologia și etica cercetării – curs teoretic.


Zinaida RADU

conferențiar universitar, doctor

zinaida_radu@yahoo.com

Domenii de interes științific: Lexicologia limbii franceze, lexicografia, textologia, didactica traducerii.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Analiza textului publicistic LA/LB (franceza) – curs practic.


Raluca-Aurora LĂPĂDAT

lector universitar, doctor

raluca_aurora@yahoo.com

Domenii de interes științific: Tehnologii informaționale și de comunicare aplicate în predarea limbii franceze, didactica limbilor străine, civilizația și cultura franceză /francofonă.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Civilizația europeană LA/LB (franceza) – curs teoretic.


Eleonora MIHĂILĂ

lector universitar, drd.

emihaila@ulim.md

Domenii de interes științific: Teoria, semiotica și analiza discursului politic.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Lectura analitică LA/LB (franceza), partea generală – curs practic; Lectura analitică LA/LB (franceza), partea specială – curs practic.


Svetlana SARACUȚA

lector universitar, master

ssaracuta@ulim.md

Domenii de interes științific: Limba franceză aplicată în drept și economie, FOS, psihopedagogia.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Limba străină pentru Business A/B (franceza) – curs practic (Științe Economice), Limba străină (franceza) – curs practic (Drept).


Elena GRAUR

lector universitar, master

grelena12@gmail.com

Domenii de interes științific: Practica traductivă, limba franceză aplicată în relații internaționale, FOS.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Etica profesională a traducătorului LA (franceza) – curs teoretic, Corespondența de afaceri LA/LB (franceza) – curs practic, Limba străină (franceza) – curs practic (Relații internaționale).

 

Secția Filologie Spaniolă

 

Angela CHIRIȚĂ

conferențiar universitar, doctor

Domenii de interes științific: Teoria și practica traducerii, gramatica limbii spaniole, romanistica.

Discipline predate:

Ciclul licență: Gramatica LB (spaniola) – morfologia – curs practic, Gramatica LB (spaniola) – sintaxa – curs practic, Analiza gramaticală a textului LB (spaniola) – curs practic, Traducerea orală LB (spaniola) – curs practic, Traducerea literară LB (spaniola) – curs practic, Interpretarea de conferințe LB (spaniola) – curs practic.

Ciclul Masterat: Traducere – monitorizare documentare multilingvă LB (spaniola) – curs practic, Traducere și limbaje specializate LB (spaniola) – curs practic, Limbajul organizațiilor economice internaționale LB (spaniola) – curs practic, Limbajul turistic: dificultăți de traducere LB (spaniola) – curs practic.


Marius CHIRIȚĂ

lector universitar

mariuschirita25@gmail.com

Domenii de interes științific: Didactica limbii spaniole, cultura și civilizația hispanică, terminologie și limbaje specializate.

Discipline predate:

Ciclul licență: Lectura analitică LB (spaniola), partea generală – curs practic; Lectura analitică LB (spaniola), partea specială – curs practic, Fonetica LB (spaniola) – curs practic, Analiza textului literar LB (spaniola) – curs practic, Analiza textului literar LB (engleza) – curs practic, Analiza textului publicistic LB (spaniola) – curs practic, Civilizația europeană LB (spaniola) – curs teoretic, Corespondența de afaceri LB (spaniola) – curs practic, Corespondența de afaceri LB (engleza) – curs practic, Limba străină pentru Business B (spaniola) – curs practic (Științe Economice), Limba engleză – curs practic (Informatică), Limba străină (engleza) – curs practic (Relații internaționale).

 

Secția Filologie Română

 

Dragoș VICOL

profesor universitar, doctor habilitat

dvicol@ulim.md

Domenii de interes științific: Postmodernismul în literatura universală, exegeza textului literar, valorile etice și estetice ale romanului istoric, opera lui Mihail Sadoveanu.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Retorica – curs teoretic, Cultivarea limbii – curs practic opțional (Științe Economice, Drept, Biomedicină).

Ciclul Doctorat: Istoria doctrinelor literare (școli, curente, direcții literare) – curs teoretic.


Angela SAVIN

profesor universitar ad-interim, doctor habilitat

savin_angela@mail.ru

Domenii de interes științific: Lingvistica, filosofia limbajului, unitățile polilexicale stabile în limba română.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Istoria gândirii filosofice – curs teoretic, Lingvistica – curs teoretic, Cultivarea limbii – curs practic opțional (Litere).

Ciclul Doctorat: Principiile de redactare a unui text ştiinţific – curs teoretico-practic.


Ana VULPE

conferențiar universitar, doctor

avulpe@ulim.md

Domenii de interes științific: Lingvistica, probleme teoretice și practice ale lexicografiei românești.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Cultivarea limbii – curs practic opțional (Inginerie și Design, Psihologie și Asistență Socială, Relații internaționale).


Nicolae CHIRICENCU

lector universitar

nchiricencu@gmail.com

Domenii de interes științific: Metodologia predării limbii latine, etimologia, romanistica.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Limba latină – curs practic (Litere), Limba latină și terminologie farmaceutică – curs practic (Biomedicină), Limba latină – curs practic opțional (Drept).


Irina CERNEAUSCAITE

Director al Departamentului Informațional Biblioteconomic, lector universitar

icerneauscaite@ulim.md

Domenii de interes științific: Biblioteconomia, cultura informațională.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Știința și cultura informării – curs teoretic.


Janna SEVERINOVA

conferențiar universitar ad-interim, doctor

jannaseverinova@mail.ru

Domenii de interes științific: Lectura critică a presei, analiza textului jurnalistic.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Retorica – curs teoretic.