Secția Filologie Engleză

 

Inga STOIANOVA

Șef catedră, conferențiar universitar, doctor

agnissto@mail.ru

Domenii de interes științific: Lingvistica aplicată, terminologia şi terminografia, istoria limbii engleze, civilizația și cultura anglofonă, rpobleme de traducere literară/specializată, didactica limbii engleze.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Istoria limbii A (engleza) – curs teoretic, Stilistica LA (engleza) – curs teoretic, Civilizația europeană LA/LB (engleza) – curs teoretic, Traducerea literară LA (engleza) – curs practic.

Ciclul Masterat: Traducere și limbaje specializate LA (engleza) – curs practic.


Zinaida CAMENEVA

conferenţiar universitar, doctor

camenev_zinaida@mail.ru

Domenii de interes ştiinţific: Probleme de lingvistică generală și aplicată, lexicologia limbii engleze, gramatica teoretică, traducerea automată.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Lingvistica LA (engleza) – curs teoretic, Gramatica LB (germana) – morfologia – curs practic, Gramatica LB (germana) – sintaxa – curs practic, Lexicologia LA (engleza) – curs teoretic, Analiza gramaticală a textului LA (engleza) – curs practic, Corespondența de afaceri LA (engleza) – curs practic.

Ciclul Masterat: Limbajul organizațiilor economice internaționale LA/LB (engleza) – curs practic.


Tatiana PODOLIUC

conferenţiar universitar, doctor

ledumservice@rambler.ru

Domenii de interes ştiinţific: Traductologia, terminologia, gramatica teoretică și gramatica practică a limbii engleze.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Gramatica LA (engleza) – morfologia – curs practic, Gramatica LA (engleza) – sintaxa – curs practic, Analiza gramaticală a textului LA (engleza) – curs practic, Etica profesională a traducătorului LA (engleza) – curs teoretic, Bazele traductologiei LA (engleza) – curs teoretic, Traducerea specializată LA (engleza) – curs practic.

Ciclul Masterat: Terminologie şi terminografie LA (franceza) – curs practic.


Valentina CIUMACENCO

Directorul Centrului Cooperare Internațională, lector universitar, master

vciumacenco@ulim.md

Domenii de interes științific: Didactica limbii engleze, analiza discursului, terminologia politică.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Interpretarea de conferințe LA (engleza) – curs practic.


Elena CERNENCO

lector universitar, doctor

elenacernenco@gmail.com 

Domenii de interes științific: Limba engleză de afaceri, probleme actuale ale vieții politice din Republica Moldova.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Integrare europeană și instituții europene LA (engleza) – curs teoretic, Limba străină pentru Business A/B (engleza) – curs practic (Științe Economice).


Alexandra RUSU

lector universitar, master

alexgold77@rambler.ru

Domenii de interes ştiinţific: Gramatica practică a limbii engleze, limba engleză aplicată în economie /drept /medicină.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Limba străină pentru Business A/B (franceza) – curs practic (Științe Economice), Limba străină (franceza) – curs practic (Drept), Limba modernă I/II (engleza) – curs practic (Biomedicină), Limba străină (engleza) – curs practic (Relații internaționale).


Ina COLENCIUC

lector universitar, drd.

icolenciuc@yahoo.com

Domenii de interes ştiinţific: Semiotica, semantica, pragmatica, istoria literaturii universale, problematica traducerii literare.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Istoria literaturii universale LA (engleza) – curs teoretic, TAM LA/LB (engleza) – curs practic, Analiza textului publicistic LA/LB (engleza) – curs practic, Traducerea literară LA (engleza) – curs practic, Traducerea orală LA (engleza) – curs practic, Interpretarea de conferințe LA (engleza) – curs practic.


Natalia AZMANOVA

lector universitar, drd.

nataliaazmanova@mail.ru

Domenii de interes ştiinţific: Probleme de lexicografie generală și aplicată, practica traducerii specializate, terminologia.

Discipline predate:

Ciclul Licență: Analiza textului publicistic LA (engleza) – curs practic, TAM LA/LB (engleza) – curs practic, Traducerea specializată LA (engleza) – curs practic, Traducerea orală LB (engleza) – curs practic, Interpretarea de conferințe LB (engleza) – curs practic.


Olga PASCARI

lector universitar, master

opascari@yahoo.com

Domenii de interes științific: Terminologia, limbajele specializate, traducere și interpretariat.

Discipline predate: 

Ciclul Licență: Gramatica LA (engleza) – morfologia – curs practic, Gramatica LA (engleza) – sintaxa – curs practic, TAM LA/LB (engleza) – curs practic, Traducerea specializată LA (engleza) – curs practic, Interpretarea de conferințe LA (engleza) – curs practic.


Galina PETREA

lector universitar, master

galinapetrea@ymail.com

Domenii de interes ştiinţific: Didactica și metodologia predării limbii engleze aplicate, psihopedagogia.

Discipline predate: 

Ciclul Licență: Lectura analitică LA (engleza), partea generală – curs practic; Lectura analitică LA (engleza), partea specială – curs practic, Analiza textului publicistic LA (engleza) – curs practic, Analiza gramaticală a textului LB (engleza) – curs practic, Traducerea specializată LA (engleza) – curs practic, Traducerea literară LB (engleza) – curs practic, Limba străină (engleza) – curs practic (Jurnalism), Limba engleză – curs practic (Design).


Andrei BOLFOSU

lector universitar, master

andrei_bolfosu@yahoo.com

Domenii de interes ştiinţific: Noile tehnologii informaționale utilizate în educație, didactica limbilor străine.

Discipline predate: 

Ciclul Licență: Traducerea specializată LA/LB (engleza) – curs practic, Traducerea orală LA/LB (engleza) – curs practic.


Inga RATCOVA

lector universitar, master

iratcova@ulim.md 

Domenii de interes ştiinţific: Textologia, analiza textului literar, gramatica limbii engleze.

Discipline predate: 

Ciclul Licență: Lectura analitică LB (engleza), partea generală – curs practic; Lectura analitică LB (engleza), partea specială – curs practic, Fonetica LA/LB (engleza) – curs practic, Gramatica LA (engleza) – morfologia – curs practic, Gramatica LA (engleza) – sintaxa – curs practic, Analiza textului literar LA (engleza) – curs practic.


Corina IVANIUC

corina199221@gmail.com

lector universitar, master

Domenii de interes ştiinţific: Gramatica limbii engleze, limba engleză aplicată în economie.

Discipline predate: 

Ciclul Licență: Gramatica LA/LB (engleza) – morfologia – curs practic, Gramatica LA/LB (engleza) – sintaxa – curs practic, Limba engleză – curs practic (Inginerie), Limba străină pentru Business B (engleza) – curs practic (Științe Economice), Limba străină (engleza): noțiuni generale și terminologie specializată – curs practic (Psihologie și Asistență Socială).

 

Secția Filologie Germană

 

Valentin CIJACOVSCHI

profesor universitar, doctor habilitat

Domenii de interes ştiinţific: Sinergia lingvistică, traducerea automată, terminologia.

Discipline predate: 

Ciclul Masterat: Traducere – monitorizare documentare multilingvă LA/LB (germana) – curs practic.


Sofia SULAC

conferențiar universitar, doctor

sulak_sofia@mail.ru

Domenii de interes ştiinţific: Terminologia, traductologia, probelem de teorie și practică a traducerii, lexicologia limbii germane.

Discipline predate: 

Ciclul Licență: Teoria și practica traducerii LA (germana) – curs teoretic, Lexicologia LA (germana) – curs teoretic.


Iurie KRIVOTUROV

conferențiar universitar, doctor

yukri-45@mail.ru

Domenii de interes ştiinţific: Metodologia predării, pedagogia, lingvistica limbii germane, teoria literară.

Discipline predate: 

Ciclul Licență: Lectura analitică LA (germana), partea generală – curs practic; Lectura analitică LA (germana), partea specială – curs practic, Istoria limbii A (germana) – curs teoretic, Stilistica LA (germana) – curs teoretic, Civilizația europeană LA/LB (germana) – curs teoretic, Analiza gramaticală a textului LA (germana) – curs practic, Traducerea specializată LA (germana) – curs practic.

Ciclul Masterat: Traducere – monitorizare documentare multilingvă LB (germana) – curs practic, Limbajul turistic: dificultăți de traducere LB (germana) – curs practic.


Aliona LISNIC

lector universitar, drd.

lisnic_aliona@yahoo.com

Domenii de interes ştiinţific: Gramatica teoretică și practică a limbii germane, traductologia, practica traductivă.

Discipline predate: 

Ciclul Licență: Gramatica LA (germana) – morfologia – curs practic, Gramatica LA (germana) – sintaxa – curs practic, Istoria literaturii universale LA (germana) – curs teoretic, TAM LA (germana) – curs practic, Traducerea literară LA (germana) – curs practic, Traducerea orală LA (germana) – curs practic, Interpretarea de conferințe LA (germana) – curs practic, Bazele traductologiei LA (curs teoretic) – curs teoretic.


Natalia BEJENUȚĂ

lector universitar, master

natalia_karaman@yahoo.com

Domenii de interes ştiinţific: Metodologia predării limbilor străine, didactica limbii didactice.

Discipline predate: 

Ciclul Licență: Lectura analitică LB (germana), partea generală – curs practic; Lectura analitică LB (germana), partea specială – curs practic, Fonetica LA/LB (germana) – curs practic, Analiza textului literar LB (germana) – curs practic, Corespondența de afaceri LA (germana) – curs practic, Traducerea literară LA (germana) – curs practic, Traducerea specializată LB (germana) – curs practic, Interpretarea de conferințe LB (germana) – curs practic.