Facultatea de Litere

În data de 14 noiembrie, Doamna Inga Stoianova, Șef Catedră Filologie Germanică, conf. univ. dr. și Doamna Eleonora Mihaila, lector la Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” au participat la seminarul “Project Proposal Writing” (Scrierea de proiecte), prezentat de Doamna Julia Gall, Fullbright Schollar, SUA.

Scopul primordial al seminarului a fost îmbunătățirea abilităților participanților în lansarea și elaborarea proiectelor de calitate, familiarizarea cu modul de gestionare a proiectelor în cadrul unei instituții /organizații și valoarea acestora […]

Astăzi, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, Domnul Ghenadie RÂBACOV, împreună cu un grup de studenți de la secția filologie franceză, a participat la masa rotundă De la formare la angajare: sfaturi și subtilități de la specialiștii în resurse umane, organizată la Academia de Studii Economice de Antena din Chișinău a AUF. Evenimentul se înscrie în axa de acțiune a AUF centrată pe facilitarea inserției profesionale a tinerilor. Această problematică a fost abordată prin prisma relațiilor de cooperare între mediul universitar și cel antreprenorial. […]

Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost întotdeauna un model demn de urmat pentru multe instituții de învățământ superior din țară. Prin filosofia sa educațională și cooperarea interuniversitară, atât la nivel național cât și internațional, ULIM a devenit un model de performanță academică și un promotor al excelenței și inovației în educație și cercetare. Facultatea de Litere nu este o excepție. În cei 23 de ani de activitate în serviciul societății, această structură a devenit o veritabilă fortăreață pe firmamentul filologic autohton. […]

Astăzi, prima oră la Facultatea de Litere a început cu un minut de reculegere în memoria Doinei și a lui Ion ALDEA-TEODOROVICI, plecați în lumea celor drepți în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992.

Două inimi gemene, Rapsozii Unirii, protagoniștii Renaşterii Naţionale prin cuvânt și muzică, neînfricaţii eroi ai Libertăţii și Românismului, Doina şi Ion ALDEA-TEODOROVICI au lăsat o brazdă adâncă în cultura neamului nostru. Au plecat fără a vedea realizarea idealului pentru care s-au jertfit — reîntregirea neamului […]

Urmăriți o discuție cu Acad. Andrei GALBEN, rectorul ULIM, la emisiunea „Bună dimineața” de la postul de televiziune Moldova 1. O discuție despre onoarea, demnitatea și cultura la moldoveni.

Veți afla despre calitățile de cândva ale neamului nostru, care nu au dispărut peste secole, au fost „estompate”, însă pot fi renăscute prin eforturi pentru educație. […]

Facultatea de Litere a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prin Departamentul de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism și Centrul de cercetare „Comunicare interculturală şi literatură”, în colaborare cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova și Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” din Galați a organizat, la 14-15 octombrie curent, Conferința Internațională Lexic comun /Lexic specializat, ajunsă la a IX-a ediție. Tema propusă de organizatori în acest an a fost Cultură și identitate europeană. Latinitate și romanitate. Conceptele abordate de participanți – latinitate și romanitate – reprezintă […]

Lingviști cu renume mondial își publică contribuțiile științifice dedicate francopolifoniei (studii interculturale din spațiul francofon), în ediția specială a revistei științifice Intertext (2016), editată de Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale din cadrul Facultății de Litere ULIM.

Revista conține o serie de comunicări, prezentate de autori la Colocviul internaţional La Francopyphonie: Multilinguisme, contrastivité et communication interculturelle (Francopolifonia: Multilingvism, contrastivitate și comunicare interculturală), desfășurat la 25-26 martie 2016. […]

Astăzi, 1 septembrie, Universitatea Liberă Internațională din Moldova și-a primit cu porțile deschise tinerii boboci înscriși la cele 7 facultăți. Ceremonia de inaugurare a noului an universitar 2016-2017 a avut loc în incinta Palatului Național „Nicolae Sulac”, care a devenit neîncăpătoare pentru studenții, părinții și profesorii prezenți.

Tinerii au fost felicitați de rectorul Universității, acad. Andrei Galben; prim-vicerectorul, prof. univ. dr. Ana Guțu, decani, colegi și au avut parte […]