Dragi prieteni,

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova este o instituţie de elită, o instituţie ce se deosebeşte de altele prin dinamismul său, componenta sa internaţională, libertatea gândirii, potenţialul ştiinţific impresionant, calitatea studiilor, dotarea cu echipament performant, condiţiile excelente de studii şi de muncă.

Facultatea de Litere este o unitate universitară modernă şi dispune de săli dotate cu echipament de ultima oră:  laboratoare audio-video, săli multi-media cu conectare la internet, săli lingofonice, săli pentru traducere simultană, Centru de Reușită Universitară, fapt care permite asigurarea tehnică a lecţiilor de audiere, mass media, traducere consecutivă, traducere simultană, traducere specializată, traducere literară etc. Studenţii facultăţii au la dispoziţie propria sală de lectură cu un fond bogat de carte şi acces la baze de date internaţionale.

Facultatea a reuşit să concentreze în statele sale, atât la catedre, cât şi la Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, savanţi notorii în domeniul filologiei şi ştiinţelor comunicării. Circa 40 profesori titulari asigură procesul educaţional şi ştiinţific la facultate, 23 din ei deţin gradul ştiinţific de doctor şi doctor habilitat.

Invităm toţi doritorii de a cunoaşte mai bine Facultatea de Litere din cadrul ULIM la concursurile, mesele rotunde, seminarele, conferinţele şi alte manifestări ştiinţifico-didactice şi culturale organizate de studenţii şi profesorii noştri, iar cei care doresc să obţină cunoştinţe trainice în domeniul traducerii sunt aşteptaţi cu drag în spaţiile noastre educaţionale.

Ludmila HOMETKOVSKI,

conf. univ. dr.