Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

MD-2012, Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, Biroul 215

 

Decan: Carolina DODU-SAVCA

Etajul 2.

Telefon: 022-22-00-14

e-mail: dodusavcarolina@yahoo.fr  

 

Prodecan Studii: Natalia NEBUNELEA

Etajul 2, Biroul 215.

Telefon: 022-22-00-14

e-mail: darleg@mail.ru ,  litere@ulim.md

 

Catedra Filologie Romanică „Petru Roşca”, bir. 228, 230 (etajul 2)

Şef catedră: Ion MANOLI

Secretară: Svetlana SARACUȚA

e-mail: saracutasv@mail.ru

  

Catedra Filologie Germanică, bir. 301, 303 (etajul 3)

Şef catedră: Inga STOIANOVA

Secretară: Corina IVANIUC

e-mail: agnissto@mail.ru ;  istoianova@ulim.md