Conform Codex ULIM, reprezentarea şi activitatea socială a studenţilor este realizată în baza următoarelor principii:

a) studenţii sunt membri cu drepturi depline ai comunităţii universitare, fiind parteneri în managementul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, în special în procesul de asigurare a calităţii universităţii;

b) studenţii sunt parteneri în procesul de formare profesională. Opinia studenţilor, exprimată prin sondaje bazate pe metodologii aprobate de ei sau prin reprezentanţi, constituie o modalitate de autocontrol, de evaluare a calităţii şi de perfecţionare a activităţii academice;

c) deciziile Senatului, Consiliului de asigurare a calităţii, Consiliului facultăţilor, Consiliului şcolii doctorale şi ale altor structuri de conducere ale ULIM sunt luate cu participarea studenţilor;

d) transparenţă şi acces la informaţii;

e) libertatea de exprimare;

f) dreptul egal de a avea reprezentanţi aleşi în toate structurile consultative, deliberative şi de conducere la nivelul facultăţii, şcolii doctorale, al universităţii;

g) participarea, prin reprezentanţii lor, la procesul de editare a regulamentelor şi metodologiilor aferente tuturor aspectelor vieţii universitare;

h) centrarea pe valorile şi standardele general-umane, standardele naţionale, europene şi internaţionale în domeniul învăţământului superior şi al cercetării.

 

Componenţa Consiliului Studenţesc al Facultăţii de Litere în anul universitar 2016-2017

Nr.Nume, prenume studentFuncția în ConsiliuCiclul și anul de studii
1.Neagu InaPreședinte, Reprezentanta Facultății în Senatul ULIMLicență, III
2.Ciobanu AlexandrinaVicepreședinteLicență, III
3.Amarii DanielaMembruLicență, III
4.Șubina ValentinaMembruLicență, III
5.Gherbuțcaia OleseaMembruLicență, II