Consiliul Facultăţii este structura de conducere și organismul decizional şi deliberativ al sistemului de management al Facultăţii. Consiliul, prezidat de decan, îşi elaborează propriul plan strategic şi operaţional, în conformitate cu strategia universităţii şi Codex ULIM.

Consiliul Facultăţii este format din reprezentanţi ai catedrelor, departamentelor, personalului tehnico-administrativ şi ai studenţilor facultăţii. Consiliul se convoacă lunar sau o dată la două luni în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extra-ordinare, la iniţiativa decanului sau a o treime din membri. Biroul Consiliului Facultăţii este format din decan, prodecan, director ICFI și şefii catedrelor. Acesta se convocă în şedinţe ordinare lunare şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare la iniţiativa decanului.

 

Componența Consiliului Profesoral al Facultăţii de Litere în anul universitar 2016-2017:

 

Președinte: GUȚU Ana, prof. univ. dr., Prim-Vicerector

Vicepreşedinte: MANOLI Ion, prof. univ., dr. hab.

 

Membri:

HOMETKOVSKI Ludmila, conf. univ. dr., Decan

DASCĂLU Cristina Emanuela, conf. univ. dr., Vicerector Relații Internaționale

NEBUNELEA Natalia, prodecan

STOIANOVA Inga, conf. univ. dr., Șef Catedră Filologie Germanică

RÂBACOV Ghenadie, lect. univ. drd., Șef Catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”

UNTILĂ Victor, conf. univ. dr., Director ICFI

SAVIN Angela, prof. univ. ad-interim, dr. hab.

VICOL Dragoş, prof. univ., dr. hab.

CIJACOVSCHI Valentin, prof. univ., dr. hab.

RADU Zinaida, conf. univ. dr.

CAMENEV Zinaida, conf. univ. dr.

PODOLIUC Tatiana, conf. univ. dr.

VULPE Ana, conf. univ. dr.

KRIVOTUROV Iurie, conf. univ. dr.

LĂPĂDAT Raluca Aurora, lect. univ. dr.

DOSCA Aliona, conf. univ. dr.

CHIRDEACHIN Alexei, conf. univ. dr.

 

Secretar: LISNIC Aliona, lect. univ. drd.