Emilian GALAICU-PĂUN, unul dintre cei mai apreciați scriitori, editori și traducători români ai momentului, a venit astăzi la ULIM, la invitația Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, pentru a intra într-un dialog incitant cu studenții și cadrele didactice de la Litere și a dezbate probleme de maximă actualitate pentru toți cei interesați de arta traducerii literare.

Activitatea a fost moderată de lectorul univ. Ghenadie RÂBACOV, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, iar la discuții au participat Prof. univ. dr. Ana GUȚU, prim-vicerector; prof. univ. dr. hab. Elena PRUS

Continue Reading "Scriitorul și traducătorul Emilian GALAICU-PĂUN, în dialog cu studenții de la Litere"

Anual, la 30 septembrie, în întreaga lume, este sărbătorită Ziua Internațională a Traducătorilor. În calendarul romano-catolic, în această zi, este pomenit Sfântul Ieronim, traducător de referinţă al Bibliei din limbile greacă, ebraică şi aramaică în limba latină, în secolul al III-lea.

Tema din 2017 este Traducere și diversitate, subliind, în acest sens, că prin promovarea diversității culturilor și a limbilor, se poate spera la crearea unei lumi pline de posibilități de învățare, creștere și împărtășire a unei viziuni pașnice, pe baza înțelegerii și respectului reciproc.

Continue Reading "Facultatea de Litere ULIM adresează sincere felicitări tuturor traducătorilor și interpreților cu ocazia zilei profesionale"

Pe parcursul săptămânii curente, cele două catedre din cadrul Facultății de Litere, Filologie Romanică „Petru ROȘCA” și Filologie Germanică, au organizat mai multe concursuri de traducere specializată și literar-publicistică cu studenții anilor II și III de la ciclul licență.

Concursul, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Traducătorilor, a constat din două probe: traducerea (tema) unui fragment de text specializat (domeniile economie, politică, drept etc.) din limba română în limba străină și traducerea (versiunea) unui fragment de text literar

Continue Reading "Săptămâna concursurilor de traducere la Facultatea de Litere"

Facultatea de Litere a Universității din Craiova, a găzduit, vineri, 28 aprilie, cu începere de la ora 11.00, în Amfiteatrul I. C. DRAGAN, un dublu eveniment editorial, avându-i ca protagoniști pe doi autori în domeniul traductologiei, prof. univ. dr. Ana GUȚU și lectorul univ. Ghenadie RÂBACOV, ambii cadre didactice la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Au fost lansate două cărți publicate, recent, sub egida ULIM: Complexitatea sistemică și funcțională a terminologiei tehnico-științifice franceze, semnată de Prim-Vicerectorul ULIM, Ana GUȚU și Caiete de traductologie, ale cărui autor este șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, Ghenadie RÂBACOV.

Continue Reading "Dublă lansare de carte la Universitatea din Craiova"

La sfârșitul lunii aprilie, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA” și responsabilul Centrului de Reușită Universitară (CRU), dl Ghenadie RÂBACOV, însoțit de un grup de studenți de la secția de limbă franceză, a luat parte la o serie de activități, organizate în cadrul Facultății de Litere a Universității din Craiova, România. Activitățile se înscriu în planul de acțiuni organizate de CRU din Craiova în parteneriat cu centrul francofon de la ULIM și finanțate de Agenția Universitară a Francofoniei.

Una din aceste activități a fost participarea, la 27 aprilie, la prima ediție

Continue Reading "Studenții francofoni de la Litere au participat la un simpozion științific desfășurat la Universitatea din Craiova"

În data de 27 aprilie, la ULIM, s-a desfășurat conferința științifică anuală Symposia Studentium, organizată, pentru al doilea an consecutiv, sub egida Școlii Doctorale Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării (ȘUPC).

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Facultatea de Litere și Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, fiind consacrat aniversării a 25-a de la fondarea ULIM. Studenți de la toate cele trei cicluri universitare, licență, masterat și doctorat, reprezentați ai instituțiilor de învățământ superior din România, Georgia, Federația Rusă și Republica Moldova

Continue Reading "Symposia Studentium, conferință științifică internațională organizată sub egida Școlii Doctorale ȘUPC"

În zilele de 23 și 24 februarie curent, în cadrul Facultății de Litere ULIM, s-a desfășurat Conferința de totalizare a stagiului profesional de traducere, care a constat în susținerea publică a portofoliilor de practică de către studenții anului III de la ciclul licență. Stagiarii au avut de pregătit un raport amplu, în limba străină A, în care au prezentat, cu lux de amănunte, informaţia cu privire la procesul de derulare a practicii, au făcut o analiză minuțioasă a dificultăţilor de traducere în funcţie de tipurile de texte cu care au lucrat, au descris procesul de elaborare a glosarelor terminologice, și-au exprimat opiniile vizavi de organizarea stagiului, au formulat un set de concluzii

Continue Reading "Conferința de totalizare a stagiului profesional de traducere"

În scopul elucidării incongruențelor între legislația actuală în sfera traducerii și realitatea cu care se confruntă traducătorii în exercitarea activității lor profesionale, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.) a lansat un apel către toți membrii, privind inițierea unor runde de dezbateri pe probleme de stringentă actualitate pentru cei ce profesează în domeniul respectiv, meseria și arta traducerii constituind o practică pe cât de frumoasă și captivantă, pe atât de dificilă și nu îndeajuns de apreciată.

Continue Reading "Poziția traducătorilor și interpreților autorizați vizavi de aspectele constrângătoare ale legislației actuale în domeniu"