La 30 ianuarie, în cadrul evenimentului științifico-literar cu genericul Pledoarie pentru (auto)traducere, a avut loc lansarea cărții Caiete de traductologie /Cahiers de traductologie /Cahiers of Translation Studies, al cărei autor este lectorul Ghenadie RÂBACOV, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”.

Este o primă producție științifică semnată de autor, de un real folos atât specialiștilor în domeniu, studenților de la toate ciclurile universitare cât și celor interesați și dornici să cunoască problemele de actualitate din lumea

Continue Reading "O nouă apariție editorială, sub egida ULIM: Lansarea cărții „Caiete de traductologie”"