Pe parcursul săptămânii curente, cele două catedre din cadrul Facultății de Litere, Filologie Romanică „Petru ROȘCA” și Filologie Germanică, au organizat mai multe concursuri de traducere specializată și literar-publicistică cu studenții anilor II și III de la ciclul licență.

Concursul, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Traducătorilor, a constat din două probe: traducerea (tema) unui fragment de text specializat (domeniile economie, politică, drept etc.) din limba română în limba străină și traducerea (versiunea) unui fragment de text literar

Continue Reading "Săptămâna concursurilor de traducere la Facultatea de Litere"

Centrul de cercetare „Comunicare interculturală şi literatură” de la Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în colaborare cu Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI) din cadrul Facultății de Litere ULIM și Institutul de Științe ale Educației din Republica Moldova, a organizat, în intervalul 19-20 mai curent, Conferința internațională „Lexic comun /Lexic specializat”.

Tema propusă pentru ediția aniversară (a X-a) din acest an a fost Democratizarea cunoaşterii sau migraţia lexicului specializat spre lexicul comun.

Continue Reading "Conferința „Lexic comun /Lexic specializat”, organizată anual la Galați, în colaborare cu ICFI de la ULIM, a ajuns la cea de-a X-a ediție"

Facultatea de Litere a Universității din Craiova, a găzduit, vineri, 28 aprilie, cu începere de la ora 11.00, în Amfiteatrul I. C. DRAGAN, un dublu eveniment editorial, avându-i ca protagoniști pe doi autori în domeniul traductologiei, prof. univ. dr. Ana GUȚU și lectorul univ. Ghenadie RÂBACOV, ambii cadre didactice la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Au fost lansate două cărți publicate, recent, sub egida ULIM: Complexitatea sistemică și funcțională a terminologiei tehnico-științifice franceze, semnată de Prim-Vicerectorul ULIM, Ana GUȚU și Caiete de traductologie, ale cărui autor este șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, Ghenadie RÂBACOV.

Continue Reading "Dublă lansare de carte la Universitatea din Craiova"

Catedra Filologie Romanică „Petru ROȘCA” și Centrul de Reușită Universitară (CRU), prin valorile educaționale pe care le dezvoltă, promovează intens interesele studenților francofoni și oferă numeroase activități extracurriculare de studiere a limbii franceze și ameliorare a nivelului lingvistic al acestora.

În calitate de viitori traducători și terminologi, tinerii manifestă o preocupare vădită pentru orice proiect legat de meseria lor.

La 24 februarie, în CRU, lectorul Eleonora MIHAILA a organizat o dezbatere

Continue Reading "Studenții francofoni de la Litere, interesați de evoluția terminologiei din domeniul medical"