Anual, la 30 septembrie, este celebrată, la nivel mondial, Ziua internațională a traducătorilor, un prilej de a promova standardele profesionale și de a sublinia importanța deosebită a traducătorilor, interpreților și specialiștilor în terminologie și în realizarea dialogului intercultural în contextul globalizării.

Cu acestă ocazie, în data de 3 octombrie, studenții grupei academice 173E de la Litere, ghidați de lectorul univ. Corina IVANIUC, au organizat o masă rotundă cu genericul Translators – the Unsung Heroes of Global Communication (Traducătorii – eroii necunoscuți ai comunicării globale), în

Continue Reading "Masă rotundă consacrată traducătorilor, necunoscuții eroi ai comunicării globale"

Deviza națională a Franței – „Libertateegalitatefraternitate” nu a îmbătrânit, ci este de actualitate. În acest spirit de unitate și entuziasm francofon, la 29 martie, studenții Facultății de Drept, ghidați de lectorul de limbă franceză Svetlana SARACUȚA, au participat la masa rotundă cu genericul Le Président de la République – la clef de voûte du régime politique: Analyse comparative des constitutions de la IVe et de la Ve Républiques (Președintele Republicii – „cheia de boltă” a regimului politic: Analiza comparativă a constituțiilor Republicilor a IV-a și a V-a).

Continue Reading "Masă rotundă consacrată sistemului politic francez"

În scopul elucidării incongruențelor între legislația actuală în sfera traducerii și realitatea cu care se confruntă traducătorii în exercitarea activității lor profesionale, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.) a lansat un apel către toți membrii, privind inițierea unor runde de dezbateri pe probleme de stringentă actualitate pentru cei ce profesează în domeniul respectiv, meseria și arta traducerii constituind o practică pe cât de frumoasă și captivantă, pe atât de dificilă și nu îndeajuns de apreciată.

Continue Reading "Poziția traducătorilor și interpreților autorizați vizavi de aspectele constrângătoare ale legislației actuale în domeniu"