Joi, 09 noiembrie curent, reprezentanții British Council din Ucraina, Domnul Simon ETHERTON și Doamna Victoria IVANISHCHEVA, s-au aflat într-o vizită de lucru, la ULIM. Înalții oaspeți au venit cu inițiativa de relansare a cooperării dintre ULIM și British Council, prin derularea de noi proiecte didactice, conform metodologiilor de ultimă oră. Reprezentanții British Council din Ucraina au avut o întrevedere cu prof. univ. dr. hab. Elena PRUS, vicerector pentru cercetare științifică; conf. univ. dr. Vladimir CHIRINCIUC; conf. univ. dr. Inga STOIANOVA, decan interimar al Facultății de Litere și Doamna Valentina CIUMACENCO, directoarea Centrului Cooperare Internațională.

Continue Reading "Relansarea cooperării dintre ULIM și British Council"

Anual, la 30 septembrie, este celebrată, la nivel mondial, Ziua internațională a traducătorilor, un prilej de a promova standardele profesionale și de a sublinia importanța deosebită a traducătorilor, interpreților și specialiștilor în terminologie și în realizarea dialogului intercultural în contextul globalizării.

Cu acestă ocazie, în data de 3 octombrie, studenții grupei academice 173E de la Litere, ghidați de lectorul univ. Corina IVANIUC, au organizat o masă rotundă cu genericul Translators – the Unsung Heroes of Global Communication (Traducătorii – eroii necunoscuți ai comunicării globale), în

Continue Reading "Masă rotundă consacrată traducătorilor, necunoscuții eroi ai comunicării globale"

Pe parcursul săptămânii curente, cele două catedre din cadrul Facultății de Litere, Filologie Romanică „Petru ROȘCA” și Filologie Germanică, au organizat mai multe concursuri de traducere specializată și literar-publicistică cu studenții anilor II și III de la ciclul licență.

Concursul, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Traducătorilor, a constat din două probe: traducerea (tema) unui fragment de text specializat (domeniile economie, politică, drept etc.) din limba română în limba străină și traducerea (versiunea) unui fragment de text literar

Continue Reading "Săptămâna concursurilor de traducere la Facultatea de Litere"

Doamna Agrita Lujāne, lector la Universitatea Turiba din Riga, Letonia, și șefa Catedrei de Științe ale Comunicării din cadrul aceleiași instituții, se află în vizită academică la Facultatea de Litere ULIM. Vizita Domniei sale se înscrie în programul de mobilitate internațională Erasmus+ și include perioada 11-16 septembrie curent.

Lectorul a avut o întrevedere cu conducerea facultății, decanul interimar și șefa Catedrei Filologie Germanică, conf. univ. dr. Inga STOIANOVA și Directoarea Centrului Cooperare Internațională, Doamna Valentina CIUMACENCO.

Continue Reading "Un profesor din Letonia, în mobilitate academică la Facultatea de Litere ULIM"

În data de 27 aprilie, la ULIM, s-a desfășurat conferința științifică anuală Symposia Studentium, organizată, pentru al doilea an consecutiv, sub egida Școlii Doctorale Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării (ȘUPC).

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Facultatea de Litere și Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, fiind consacrat aniversării a 25-a de la fondarea ULIM. Studenți de la toate cele trei cicluri universitare, licență, masterat și doctorat, reprezentați ai instituțiilor de învățământ superior din România, Georgia, Federația Rusă și Republica Moldova

Continue Reading "Symposia Studentium, conferință științifică internațională organizată sub egida Școlii Doctorale ȘUPC"

La 23-24 martie curent, Doamna Valentina CIUMACENCO, Directoarea Centrului Cooperare Internațională (CCI) și lector la Catedra Filologie Germanică, a participat la cea de-a III-a ediție a Forumului internațional Triangle 2017, cu genericul Promovarea cooperării internaționale pentru consolidarea triunghiului cunoașterii în Republica Moldova.

Triangle 2017, desfășurat la Academia de Studii Economice din Moldova, are loc cu sprijinul Comisiei Europene prin intermediul proiectului INTEGRA, Centrul de excelență Jean Monnet în Studii Europene de Integrare Economică.

Continue Reading "Lectorul Valentina CIUMACENCO a participat la Forumul internațional „Triangle 2017”"

Data de 3 martie, este marcată, în întreaga lume, ca Ziua Mondială a Scriitorilor şi celebrează rolul pe care îl are literatura în dezvoltarea societăţii umane, în oricare colţ al globului, prin libertatea cuvântului.

Cu acest prilej, studenții anului II de la secția filologie engleză (ciclul licență), au organizat o miniconferință. Îndrumați de lectorul Ina COLENCIUC, aceștia au prezentat comunicări și studii de caz consacrate scriitorilor favoriți din mediul literar anglofon: Ch. DICKENS, L. CARROLL, J. ROWLING, F. S. FITZGERALD, K. VONNERGUT, E. A. POE, Ph. K. DICK, S. KING ș.a.

Continue Reading "Ziua Mondială a Scriitorilor"

La 28 februarie, pentru al doilea an consecutiv, Facultatea de Litere ULIM a fost gazda unui concurs de creație în limba engleză (All Write Competition), organizat la nivel național, care își propune drept scop promovarea creativității ca parte integrantă a procesului de învățare pe parcursul întregii vieți, dezvoltarea gândirii critice și creative și extinderea accesului la valorile interculturale.

Peste 30 de studenți ai facultății noastre, buni cunoscători ai limbii engleze, au participat la acest concurs.

Continue Reading "Peste 30 de studenți ai Facultății de Litere au participat la un concurs de creație în limba engleză"