Limba engleza

Doamna Agrita Lujāne, lector la Universitatea Turiba din Riga, Letonia, și șefa Catedrei de Științe ale Comunicării din cadrul aceleiași instituții, se află în vizită academică la Facultatea de Litere ULIM. Vizita Domniei sale se înscrie în programul de mobilitate internațională Erasmus+ și include perioada 11-16 septembrie curent.

Lectorul a avut o întrevedere cu conducerea facultății, decanul interimar și șefa Catedrei Filologie Germanică, conf. univ. dr. Inga STOIANOVA și Directoarea Centrului Cooperare Internațională, Doamna Valentina CIUMACENCO. […]

În data de 27 aprilie, la ULIM, s-a desfășurat conferința științifică anuală Symposia Studentium, organizată, pentru al doilea an consecutiv, sub egida Școlii Doctorale Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării (ȘUPC).

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Facultatea de Litere și Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, fiind consacrat aniversării a 25-a de la fondarea ULIM. Studenți de la toate cele trei cicluri universitare, licență, masterat și doctorat, reprezentați ai instituțiilor de învățământ superior din România, Georgia, Federația Rusă și Republica Moldova […]

La 23-24 martie curent, Doamna Valentina CIUMACENCO, Directoarea Centrului Cooperare Internațională (CCI) și lector la Catedra Filologie Germanică, a participat la cea de-a III-a ediție a Forumului internațional Triangle 2017, cu genericul Promovarea cooperării internaționale pentru consolidarea triunghiului cunoașterii în Republica Moldova.

Triangle 2017, desfășurat la Academia de Studii Economice din Moldova, are loc cu sprijinul Comisiei Europene prin intermediul proiectului INTEGRA, Centrul de excelență Jean Monnet în Studii Europene de Integrare Economică. […]

Data de 3 martie, este marcată, în întreaga lume, ca Ziua Mondială a Scriitorilor şi celebrează rolul pe care îl are literatura în dezvoltarea societăţii umane, în oricare colţ al globului, prin libertatea cuvântului.

Cu acest prilej, studenții anului II de la secția filologie engleză (ciclul licență), au organizat o miniconferință. Îndrumați de lectorul Ina COLENCIUC, aceștia au prezentat comunicări și studii de caz consacrate scriitorilor favoriți din mediul literar anglofon: Ch. DICKENS, L. CARROLL, J. ROWLING, F. S. FITZGERALD, K. VONNERGUT, E. A. POE, Ph. K. DICK, S. KING ș.a. […]

La 28 februarie, pentru al doilea an consecutiv, Facultatea de Litere ULIM a fost gazda unui concurs de creație în limba engleză (All Write Competition), organizat la nivel național, care își propune drept scop promovarea creativității ca parte integrantă a procesului de învățare pe parcursul întregii vieți, dezvoltarea gândirii critice și creative și extinderea accesului la valorile interculturale.

Peste 30 de studenți ai facultății noastre, buni cunoscători ai limbii engleze, au participat la acest concurs. […]

În zilele de 23 și 24 februarie curent, în cadrul Facultății de Litere ULIM, s-a desfășurat Conferința de totalizare a stagiului profesional de traducere, care a constat în susținerea publică a portofoliilor de practică de către studenții anului III de la ciclul licență. Stagiarii au avut de pregătit un raport amplu, în limba străină A, în care au prezentat, cu lux de amănunte, informaţia cu privire la procesul de derulare a practicii, au făcut o analiză minuțioasă a dificultăţilor de traducere în funcţie de tipurile de texte cu care au lucrat, au descris procesul de elaborare a glosarelor terminologice, și-au exprimat opiniile vizavi de organizarea stagiului, au formulat un set de concluzii […]

În contextul celebrării a 25 de ani de cooperare dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, conducerea ULIM, cadrele didactice și studenții au avut inedita ocazie de a discuta, astăzi, cu Excelențele Sale, Doamna Mary PENDLETON, primul ambasador american în Republica Moldova; Domnul James D. PETTIT, actualul ambasador și primul diplomat care a prezentat interesele statului nostru la Washington, Domnul Nicolae ȚÂU, fost vicerector ULIM.

Diplomații au avut mai întâi o întrevedere cu rectorul Andrei GALBEN și prim-vicerectorul Ana GUȚU și au purtat discuții despre actualele și […]

Doamna Zinaida CAMENEVA, germanist de forță, doctor, conferențiar la Catedra Filologie Germanică, împlinește astăzi o vârstă onorabilă. Cu profesionalism și multă dăruire, peste jumătate de secol a muncit în slujba universității și a științei.

Distinsa Colegă însumează calităţile subtile ale unui dascăl adevărat, fiind în același timp un psiholog, didactician şi cercetător curios, inventiv şi infatigabil. Este participantă activă la varii manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, desfăşurate atât în cadrul universităţii în care activează, cât şi în cadrul altor instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova şi de peste hotare. […]