În baza acordurilor de colaborare bilaterală între ULIM și universitățile Gimcheon și Hanyang din Coreea de Sud, cinci studente din anul II din cadrul Facultății de Litere au devenit bursiere și au plecat la studii în perioada celui de-al doilea semestru academic. Este vorba de Anastasia FOMOV, Alina POIATĂ, Alina RUDEAN, Ana TROȘIN și Mihaela SECRII.

„O parte dintre bursierii noștri precedenți au revenit în Republica Moldova și s-au încadrat în activități de promovare a relațiilor bilaterale dintre țările noastre, alții își continuă studiile la masterat și doctorat, pentru a deveni profesori

Continue Reading "Studenții Facultății de Litere, beneficiari ai burselor de studii în Coreea de Sud"

Facultatea de Litere ULIM își îndeplinește misiunea sa prin perfecționarea continuă a curriculei universitare, formarea studenților în spiritul progresului cunoașterii și al educației permanente, participarea activă la viața socio-culturală și eforturi considerabile în vederea facilitării inserției profesionale a absolvenților.

Prin caracterul ei diversificat, facultatea pregătește traducători-referenți și traducători-interpreți. Oferta educațională este permanent updatată dinamismului și versatilității pieții muncii, iar catedrele armonizează programele de studii în funcție de nevoile actuale ale tinerilor.

Continue Reading "Facultatea de Litere ULIM contribuie la ameliorarea legislației naționale în domeniul traducerii"

Studenții anului III din cadrul Facultății de Litere au participat la un workshop, cu tema „Provocările traducătorilor autorizați din R. Moldova”, susținut de dna Ala Mătăsaru, directoarea Biroului de traduceri „Promo-Lingua”.

Fiind ghidați de directoarea „Promo-Lingua”, studenții sunt de părere, că meseria de traducător este pentru persoane care depășesc provocările, deoarece investesc mult timp și energie în ea.

Continue Reading "Lecție practică pentru viitori traducători autorizați, susținută de un cunoscut profesionist în domeniu"

Astăzi, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, Domnul Ghenadie RÂBACOV, împreună cu un grup de studenți de la secția filologie franceză, a participat la masa rotundă De la formare la angajare: sfaturi și subtilități de la specialiștii în resurse umane, organizată la Academia de Studii Economice de Antena din Chișinău a AUF. Evenimentul se înscrie în axa de acțiune a AUF centrată pe facilitarea inserției profesionale a tinerilor. Această problematică a fost abordată prin prisma relațiilor de cooperare între mediul universitar și cel antreprenorial.

Continue Reading "Masa rotundă De la formare la angajare: sfaturi și subtilități de la specialiștii în resurse umane"

La 21 octombrie, în Sala de lectură Filologie Romano-Germanică, ULIM, s-a desfășurat seminarul de perfecţionare pentru managerii departamentelor resurselor umane cu tema Reforma sistemului de învăţământ superior din Republica Moldova: colaborarea Facultăţii Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării cu partenerii sociali. Evenimentul a fost organizat în scopul promovării reformei sistemului de învăţământ superior şi familiarizării angajatorilor cu schimbările survenite în conţinutul titlurilor şi diplomelor de studii eliberate de instituţiile de învăţământ superior.

Continue Reading "Reforma sistemului de învăţământ superior din RM: colaborarea Facultăţii LSȘC cu partenerii sociali"