La invitația Facultății de Litere și a Centrului de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității din Craiova, România, la 28 aprilie curent, lectorul univ. Ghenadie RÂBACOV a animat o formare în didactică cu tema Créer un répertoire d’activités pour l’enseignement /apprentissage de l’oral /écrit en classe de FLE. Formarea a fost destinată studenților francofoni din anii terminali, viitori profesori de limbă franceză, și lectorilor debutanți.

Pe parcursul unei zile, tinerii craioveni au achiziționat instrumentele necesare pentru diversificarea strategiilor de predare /învățare a limbii franceze

Continue Reading "Studenții francofoni de la Universitatea din Craiova, instruiți de un profesor ULIM"

În primăvara anului academic curent, la inițiativa lectorului Ghenadie RÂBACOV, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, Facultatea de Litere a inițiat un ciclu de seminarii de formare în beneficiul studenților, având menirea de a-i ghida în parcursul lor educațional, a-i încadra activ în viața universitară, a-i familiariza cu metodologia profesionalizării și cercetării și a-i ajuta în inserția lor socio-profesională.

Astăzi, în Centrul de Reușită Universitară, Ghenadie RÂBACOV a organizat și moderat un seminar

Continue Reading "Elaborarea unui studiu de caz: piste metodologice și sfaturi practice"

În baza acordurilor de colaborare bilaterală între ULIM și universitățile Gimcheon și Hanyang din Coreea de Sud, cinci studente din anul II din cadrul Facultății de Litere au devenit bursiere și au plecat la studii în perioada celui de-al doilea semestru academic. Este vorba de Anastasia FOMOV, Alina POIATĂ, Alina RUDEAN, Ana TROȘIN și Mihaela SECRII.

„O parte dintre bursierii noștri precedenți au revenit în Republica Moldova și s-au încadrat în activități de promovare a relațiilor bilaterale dintre țările noastre, alții își continuă studiile la masterat și doctorat, pentru a deveni profesori

Continue Reading "Studenții Facultății de Litere, beneficiari ai burselor de studii în Coreea de Sud"

Centrul de Studii Americane din RM continuă să ofere formări continue pentru profesorii de limbă engleză. În perioada ianuarie-februarie se derulează programul Professors in Development, al cărui scop este schimbul de idei și experiență pedagogică și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, prin susținerea unor seminarii de către profesori din SUA, bursieri Fulbright și voluntari ai Corpului Păcii în RM.

La 4 februarie, un grup de profesori de la ambele catedre din cadrul facultății noastre (conf. univ. dr. Inga STOIANOVA, lect. univ. drd. Eleonora MIHAILA

Continue Reading "Plagiatul, răul omniprezent în cercetarea științifică"

În cea de-a doua zi a Seminarului metodologic Interconexiunea paradigmelor didactice și metodologice în predarea limbilor străine, cadrele didactice ale Facultății de Litere au beneficiat de un workshop consacrat scrierii creative și dezvoltării gândirii critice, susținut de Doamna Marisha MARSH, voluntară a Corpului Păcii în Republica Moldova, absolventă a Universității din Philadelphia, SUA.

Formatoarea a venit cu un set de metode și tehnici menite a îmbunătăți

Continue Reading "Workshop de scriere creativă și dezvoltare a gândirii critice"