O reuniune a Responsabililor Centrelor de Reușită Universitară (CRU) din Europa Centrală și Orientală (ECO) s-a desfășurat în perioada 12-14 noiembrie curent la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București, România.

Organizat sub auspiciile Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), evenimentul s-a derulat pe parcursul a 3 zile, cu o agendă extrem de interesantă, în prezența Președintelui AUF, Dl Sorin Mihai CÂMPEANU; Directorului AUF în ECO, Dl Mohamed KETATA; Responsabilei proiectului CRU al AUF, Dna Mihaela BĂBUȚ; Directorului de Comunicații Digitale AUF, Dl Abdelkader ZIGHED

Continue Reading "Reuniunea Responsabililor CRU din Europa Centrală și Orientală"

Astăzi, Centrul de Reușită Universitară (CRU) și Catedra Filologie Romanică „Petru ROȘCA” din cadrul Facultății de Litere ULIM au marcat Ziua internațională a științei pentru pace și dezvoltare.

Această zi a fost sărbătorită pentru prima dată în lumea întreagă la 10 noiembrie 2002, sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și are menirea de a oferi șansa mobilizării tuturor factorilor interesați – de la oficiali, șefi de stat și de guvern, până la cercetători, cadre didactice și elevi – în jurul subiectelor de natură științifică și de promovare

Continue Reading "Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare"

În calitatea sa de Responsabil al Centrului de Reușită Universitară (CRU) din cadrul ULIM, Domnul Ghenadie RÂBACOV lansează o provocare pentru studenții francofoni de la facultățile ULIM.

Pe parcursul anului universitar 2017-2018, Centrul își propune să desfășoare proiectul „Cei mai activi Francofoni”, prin care să valorifice creația, creativitatea, ingeniozitatea și spiritul organizatoric al tinerilor implicați în viața universitară și activitățile extracurriculare.

Continue Reading "Centrul de Reușită Universitară lansează o provocare inedită pentru studenții francofoni"

La invitația Facultății de Litere și a Centrului de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității din Craiova, România, la 28 aprilie curent, lectorul univ. Ghenadie RÂBACOV a animat o formare în didactică cu tema Créer un répertoire d’activités pour l’enseignement /apprentissage de l’oral /écrit en classe de FLE. Formarea a fost destinată studenților francofoni din anii terminali, viitori profesori de limbă franceză, și lectorilor debutanți.

Pe parcursul unei zile, tinerii craioveni au achiziționat instrumentele necesare pentru diversificarea strategiilor de predare /învățare a limbii franceze

Continue Reading "Studenții francofoni de la Universitatea din Craiova, instruiți de un profesor ULIM"

Facultatea de Litere a Universității din Craiova, a găzduit, vineri, 28 aprilie, cu începere de la ora 11.00, în Amfiteatrul I. C. DRAGAN, un dublu eveniment editorial, avându-i ca protagoniști pe doi autori în domeniul traductologiei, prof. univ. dr. Ana GUȚU și lectorul univ. Ghenadie RÂBACOV, ambii cadre didactice la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Au fost lansate două cărți publicate, recent, sub egida ULIM: Complexitatea sistemică și funcțională a terminologiei tehnico-științifice franceze, semnată de Prim-Vicerectorul ULIM, Ana GUȚU și Caiete de traductologie, ale cărui autor este șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, Ghenadie RÂBACOV.

Continue Reading "Dublă lansare de carte la Universitatea din Craiova"

La sfârșitul lunii aprilie, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA” și responsabilul Centrului de Reușită Universitară (CRU), dl Ghenadie RÂBACOV, însoțit de un grup de studenți de la secția de limbă franceză, a luat parte la o serie de activități, organizate în cadrul Facultății de Litere a Universității din Craiova, România. Activitățile se înscriu în planul de acțiuni organizate de CRU din Craiova în parteneriat cu centrul francofon de la ULIM și finanțate de Agenția Universitară a Francofoniei.

Una din aceste activități a fost participarea, la 27 aprilie, la prima ediție

Continue Reading "Studenții francofoni de la Litere au participat la un simpozion științific desfășurat la Universitatea din Craiova"

La 26 aprilie curent, Dl Ghenadie RÂBACOV, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA” și Responsabilul Centrului de Reușită Universitară (CRU), însoțit de un grup de studenți de la Facultatea de Litere ULIM, a efectuat o vizită la Direcția Regională Europa Centrală și Orientală (DRECO) a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF). În cadrul vizitei, studenții au luat cunoștință de misiunile și activitățile desfășurate de DRECO, structura sa, operatorii regionali și resursele pe aceștia le pun la dispoziția tinerilor francofoni.

Delegația a avut de asemenea ocazia să discute cu directorul regional

Continue Reading "Vizită la Direcția Regională Europa Centrală și Orientală a AUF"

Sâmbătă, 08 aprilie, Centrul de Reușită Universitară ULIM a fost gazda celei de-a doua zi a Colocviului internațional La Francopolyphonie: Multilinguisme, contrastivité et communication interculturelle (Francopolifonia: Multilingvism, contrastivitate și comunicare interculturală), organizat anual de Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale (ICFI) din componența Facultății de Litere.

Peste 15 cercetători din importante centre academice din Franța, Belgia, Camerun, Ucraina și România și-au prezentat rezultatele investigațiilor teoretico-aplicative prin sistemul de videoconferință și skype, apropiind virtual

Continue Reading "Francopolifonia prin videoconferință: conexiuni cu centre academice din Europa și Africa"