La 07 decembrie, profesorii Facultății de Litere au participat la un workshop de actualitate, destinat cadrelor didactico-științifice, cercetătorilor și redactorilor științifici ai revistelor instituționale, organizat la ULIM de Departamentul Informațional Biblioteconomic (DIB), în colaborare cu Școlile Doctorale ULIM.

Tema supusă dezbaterii a fost Dreptul de autor și mediul digital, atelierul fiind susținut de Domnul Andrei MOISEI, expert în domeniu, specialist coordonator în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI). Participanții au discutat despre legislația Republicii Moldova

Continue Reading "Plagiatul, furtul intelectual și protecția dreptului de autor în era digitală"

În data de 19 septembrie, ULIM a fost onorată de vizita unor distinși oaspeți – Christian DAUDEL, Consul onorific al Republicii Moldova în Auvergne Rhȏnes-Alpes, Franța și Olivier GARRO, Directorul Institutului Internațional al Francofoniei de la Universitatea Lyon 3. Domniile lor au avut o întrevedere cu Prim-Viceretorul ULIM, prof. univ. dr. Ana GUȚU; vicerectorul pentru cercetare științșifică, prof. univ. dr. hab. Elena PRUS și vicerectorul pentru cooperare internațională, conf. univ. dr. Vlad CHIRINCIUC.

Discuțiile au fost axate pe probleme generale de strategie a francofoniei

Continue Reading "ULIM și Universitatea Lyon 3 din Franța vor iniția o colaborare multidimensională în domeniul francofoniei"

În ajunul Zilei Independenței, la Palatul Republicii, s-a desfășurat Gala Premiului Național, ediția 2017.

Acest premiu, în valoare de 100 de mii de lei, se acordă cetăţenilor Republicii Moldova pentru realizări remarcabile care au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologiile, cultura, arta şi sportul și au avut un impact considerabil asupra progresului tehnicoştiinţific şi socialeconomic, asupra culturii naţionale şi mondiale. Câştigătorii Premiului Naţional sunt selectați în bază de concurs.

Continue Reading "Prof. univ. dr. hab. Dragoș VICOL, laureat al Premiului Național 2017 în domeniul științei"

În perioada 8-10 iunie, ULIM este gazda celei de-a 3-a ediții a Conferinței internaționale din Europa Centrală și de Est LUMEN, cu genericul New Approaches in Social and Humanistic Sciences (Noi abordări în științele sociale și umanistice), care reunește participanți înscriși, din peste 10 state diferite, printre care India, Nigeria, Germania, Turcia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Federația Rusă, România, Republica Moldova.

Conferința LUMEN este o manifestare cu caracter transdisciplinar a cărui scop general este promovarea excelenței științifice

Continue Reading "Profesorii de la Litere participă la prestigioasa Conferință internațională LUMEN, găzduită de ULIM"

Centrul de cercetare „Comunicare interculturală şi literatură” de la Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în colaborare cu Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI) din cadrul Facultății de Litere ULIM și Institutul de Științe ale Educației din Republica Moldova, a organizat, în intervalul 19-20 mai curent, Conferința internațională „Lexic comun /Lexic specializat”.

Tema propusă pentru ediția aniversară (a X-a) din acest an a fost Democratizarea cunoaşterii sau migraţia lexicului specializat spre lexicul comun.

Continue Reading "Conferința „Lexic comun /Lexic specializat”, organizată anual la Galați, în colaborare cu ICFI de la ULIM, a ajuns la cea de-a X-a ediție"

La începutul lunii mai, dr. Horea NAȘCU de la Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM) din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, România, s-a aflat în vizită la ULIM și a făcut o scurtă prezentare a centrului pe care-l reprezintă.

Delegat de conf. univ. dr. Ioan-Mircea FARCAȘ, Decanul Facultății de Litere de la instituția clujeană, dr. Horea NAȘCU a purtat discuții cu Prim-Vicerectorul ULIM, prof. univ. dr. Ana GUȚU și șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, Ghenadie RÂBACOV cu privire la posibilitățile de cooperare

Continue Reading "Facultatea de Litere ULIM și Centrul Universitar Nord din Baia Mare au încheiat un Protocol de colaborare"

La 5 aprilie, în cadrul ediției a IX-a a Salonului Scientia, organizat de Departamentul Informațional Biblioteconomic (DIB) în colaborare cu structurile departamentale ULIM, Facultatea de Litere a fost nominalizată în calitate de lider în cercetarea științifică universitară, poziție pe care o deține de câțiva ani consecutiv.

Salonul a fost inaugurat de Doamna Irina CERNEAUSCAITE, Directoarea DIB și lector la Catedra Filologei Romanică „Petru ROȘCA”, care a subliniat contribuția bibliotecii în promovarea științei și a făcut referire la potențialul

Continue Reading "Facultatea de Litere își menține poziția de lider în cercetarea științifică universitară"

Facultatea de Litere a Universității din Craiova, a găzduit, vineri, 28 aprilie, cu începere de la ora 11.00, în Amfiteatrul I. C. DRAGAN, un dublu eveniment editorial, avându-i ca protagoniști pe doi autori în domeniul traductologiei, prof. univ. dr. Ana GUȚU și lectorul univ. Ghenadie RÂBACOV, ambii cadre didactice la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Au fost lansate două cărți publicate, recent, sub egida ULIM: Complexitatea sistemică și funcțională a terminologiei tehnico-științifice franceze, semnată de Prim-Vicerectorul ULIM, Ana GUȚU și Caiete de traductologie, ale cărui autor este șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, Ghenadie RÂBACOV.

Continue Reading "Dublă lansare de carte la Universitatea din Craiova"