În data de 27 ianuarie 2017, responsabilii de programele de studii din cadrul facultăților ULIM au beneficiat de un seminar de formare susținut de reprezentanții Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP): conf. univ. dr. Elena PETROV, vicepreședinte și Dna Lucia SAVA, specialist principal Direcția acreditare în învățământul superior.

Tema seminarului a fost Evaluarea externă a calității în învățământul superior pas cu pas. Participanții au fost familiarizați cu misiunea, scopul, atribuțiile și mecanismul de funcționare a ANACIP ca instituție autonomă, precum și

Continue Reading "Experții ANACIP oferă sprijin în procesul de evaluare externă a programelor de studii"