Aniversari

La început de septembrie, luna ce deschide ușa toamnei, Rectorul ULIM, Academicianul Andrei GALBEN mai adaugă un an în calendarul vieții. La acest frumos popas aniversar, conducerea și corpul profesoral al Facultății de Litere îi adresează sincere și calde felicitări, exprimându-și admirația față de această personalitate emblematică în domeniul managementului universitar, care a reușit, într-un timp record și fără nici un sprijin din partea statului, să fondeze o adevărată universitate de talie internațională. Grație activității neobosite a Domniei sale și întregii „armate” de profesioniști care activează la ULIM, în cei 25 de ani de existență, instituția noastră a devenit un veritabil Templu […]

Astăzi, 2 septembrie, e moment de sărbătoare pentru filologia romanică și pentru întreaga comunitate academică de la ULIM. Acum ceva mai mult de jumătate de secol, într-o frumoasă zi de început de toamnă, se năștea o Doamnă deosebită, un intelectual rafinat, un ilustru Savant și un Om de excepție pe nume Elena PRUS. Autoare a numeroase studii și exegeze literare, monografii, ghiduri, articole științifice, care se găsesc în importante biblioteci de pe diverse continente, Domnia Sa este cunoscută și în calitate de critic literar, fiind membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi România. […]

De Ziua Limbii Române, Directoarea Centrului Cooperare Internațională, lector la Catedra Filologie Germanică, Doamna Valentina CIUMACENCO a înscris o nouă filă în calendarul vieții.

Mereu tânără, creativă, plină de idei inovatoare în materie de didactică și internaționalizare a învățământului, perfecționistă, Doamna profesoară este unul dintre cei mai apreciați lectori ai Facultății de Litere.

Colegii, discipolii și studenții îi adresează calde felicitări […]

Astăzi, prof. univ. dr. hab. Dragoș VICOL, cadru didactic titular la Catedra Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, împlinește frumoasa vârstă de 43 de ani.

Domnia sa face parte din grupul acelor literați și savanți entuziaşti, cutezători, a căror putere creatoare şi rodnică perseverenţă, de o rară exemplaritate, stârneşte uimirea, admiraţia şi respectul. Este autor a peste 250 de studii şi exegeze ştiinţifice, articole de critică şi istorie literară, monografii, sinteze, lucrări enciclopedice, lexicografice, de popularizare ştiinţifică, publicate în reviste prestigioase din țară și de peste hotare, autor a 5 monografii […]

„A iubi literatura înseamnă a refuza să accepți viața așa cum este ea, lucrurile așa cum sunt ele, evenimentele așa cum decurg și calamitățile așa cum vin peste noi. A iubi literatura nu înseamnă doar dorința de a înțelege oamenii, ci și voința de a-i transforma și a te transforma.” Această aserțiune a scriitorului francez Claude Roy poate fi atribuită activității unui literaturofil care trudește la formarea tinerilor specialiști în cadrul Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA” a Facultății de Litere ULIM. Un literaturofil și francofil ce poarte numele de Ion MANOLI, personalitate notorie din spațiul românesc, doctor habilitat, profesor universitar, decanul de vârstă al filologilor basarabeni. […]

Există personalități ce-și câștigă notorietatea prin înțelepciune și prin eleganța deosebită de a evita tentațiile unei ierarhizări, personalități pentru care contează cu adevărat doar Omul și valoarea lui, în accepțiunea cea mai luminoasă a cuvântului.

Facultatea de Litere a fost din totdeauna altarul în jurul căruia se strâng cadre administrative și didactice, capabile a șlefui suflete omenești, a crea frumosul, a atrage talente și a inculca idei și cunoștințe. Printre acestea se numără și prodecanul Facultății de Litere, Doamna Natalia NEBUNELEA […]

În cadrul ședinței lărgite a Senatului din 17 mai curent, Doamna Angela CHIRIȚĂ, doctor în filologie, conferențiar la Catedra Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, a fost decorată cu Medalia ULIM și diploma respectivă, distincție conferită personalităților notorii din sistemul educațional național care, prin activitatea lor, promovează învățământul și știința de calitate.

Medalia a fost acordată cu prilejul unei frumoase aniversări la care a ajuns doamna profesoară, în baza demersului înaintat de catedra unde își desfășoară activitatea. […]

A devenit o tradiție pentru Facultatea de Litere să-și felicite colegii cu prilejul unor evenimente frumoase din viața domniilor lor. De data aceasta omagiem un Frate al ULIM, un distins și excepțional Coleg, un Savant de anvergură europeană, un Român și un Francofon cum rar mai întâlnești astăzi.

Admirat de studenți la cursurile de istorie a limbii franceze și semiotică, susținute acum câțiva ani în cadrul facultății noastre, președinte al comisiei de licență, așteptat cu mult drag de absolvenți, conf. univ. dr. Ion GUȚU […]