Unul dintre cei mai apreciați dascăli ai Facultății de Litere ULIM, dr. hab. Angela SAVIN, profesor la Catedra Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, înscrie astăzi o nouă pagină în calendarul vieții.

Domnia sa desfășoară o frumoasă activitate didactică, de formare a zeci de generații de licențiați, masteranzi și doctoranzi, manifestând peste tot exigență, seriozitate, civism asumat, credință în Dumnezeu, dar și sprijin în afirmarea tuturor. Se distinge și printr-o bogată și variată activitate de cercetare, concretizată în monografii, multiple studii lingvistice

Continue Reading "Prof. univ. dr. hab. Angela SAVIN, la ceas aniversar"

În această săptămână, comunitatea academică de la Litere are un gând aparte pentru unul dintre cei mai apreciați Dascăli – Doamna Eleonora MIHAILA, lector universitar, drd. la Catedra Filologie Romanică „Petru ROȘCA” – care adaugă un nou trandafir la buchetul vieții.

Îndrăgită atât de studenții de la secția de franceză cât și de cei de la engleză, Eleonora MIHAILA reprezintă un exemplu pentru generaţiile actuale și viitoare, fiind profesorul care nu compromite niciodată disciplina, nu că ar tinde să devină un model, dar pentru că își face profesinea de Dascăl cu brio.

Continue Reading "Eleonora MIHAILA, lectorul care nu compromite disciplina"

În aceste zile, cadrele didactice și studenții de la Litere își aproprie gândurile de Doamna Inna COLENCIUC, lector, drd. la Catedra Filologie Germanică, care își aniversează ziua de naștere.

La ceas aniversar, îi adresăm felicitări călduroase, urându-i multă sănătate, fericire, liniște sufletească și bucurii.

Noi, echipa de la Litere, suntem cu toţii beneficiari ai dărniciei Dascălului Inna COLENCIUC care, pe lângă calităţile intelectuale şi profesionale

Continue Reading "Inna COLENCIUC, un Dascăl care construiește valori"

Lectorul universitar Corina IVANIUC, membru titular la Catedra Filologie Germanică, înscrie astăzi o nouă filă în calendarul vieții.

Este absolventa Facultății de Litere ULIM, ciclurile licență și masterat. A ales să-și facă meseria cu pasiune, iar cei care o cunosc mărturisesc că este o profesoară de vocație. Chiar de la începutul carierei sale didactice, s-a evidențiat printr-un stil aparte, agreat atât de colaboratori cât și de studenți.

Cu un veșnic entuziasm de tânăr specialist în materie de didactică

Continue Reading "Lectorul univ. Corina IVANIUC, un exemplu al responsabilității ce inspiră"

Unul dintre cei mai apreciați lectori din cadrul Catedrei Filologie Germanică, Doamna Inga RATCOVA, își sărbătorește ziua de naștere.

Colegii de breaslă, prietenii, colaboratorii și studenții îi doresc multă sănătate, fericire, echilibru spiritual, putere de muncă, inspirație, împlinirea idealurilor profesionale și familial, gânduri frumoase, însoțite de tradiționalul „La mulți ani!”

Omagiata contribuie la promovarea limbii și culturii engleze în mediul universitar și face parte din cohorta tinerilor entuziaști care preferă colocvialul

Continue Reading "Lectorul univ. Inga RATCOVA, un Dascăl în continuă ascensiune"

La început de septembrie, luna ce deschide ușa toamnei, Rectorul ULIM, Academicianul Andrei GALBEN mai adaugă un an în calendarul vieții. La acest frumos popas aniversar, conducerea și corpul profesoral al Facultății de Litere îi adresează sincere și calde felicitări, exprimându-și admirația față de această personalitate emblematică în domeniul managementului universitar, care a reușit, într-un timp record și fără nici un sprijin din partea statului, să fondeze o adevărată universitate de talie internațională. Grație activității neobosite a Domniei sale și întregii „armate” de profesioniști care activează la ULIM, în cei 25 de ani de existență, instituția noastră a devenit un veritabil Templu

Continue Reading "Rectorul ULIM, Academicianul Andrei GALBEN, la ceas aniversar"

Astăzi, 2 septembrie, e moment de sărbătoare pentru filologia romanică și pentru întreaga comunitate academică de la ULIM. Acum ceva mai mult de jumătate de secol, într-o frumoasă zi de început de toamnă, se năștea o Doamnă deosebită, un intelectual rafinat, un ilustru Savant și un Om de excepție pe nume Elena PRUS. Autoare a numeroase studii și exegeze literare, monografii, ghiduri, articole științifice, care se găsesc în importante biblioteci de pe diverse continente, Domnia Sa este cunoscută și în calitate de critic literar, fiind membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi România.

Continue Reading "Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS, un model al autoperfecțiunii"

De Ziua Limbii Române, Directoarea Centrului Cooperare Internațională, lector la Catedra Filologie Germanică, Doamna Valentina CIUMACENCO a înscris o nouă filă în calendarul vieții.

Mereu tânără, creativă, plină de idei inovatoare în materie de didactică și internaționalizare a învățământului, perfecționistă, Doamna profesoară este unul dintre cei mai apreciați lectori ai Facultății de Litere.

Colegii, discipolii și studenții îi adresează calde felicitări

Continue Reading "La mulți ani, Doamna Valentina CIUMACENCO!"