Catedra Filologie Germanică asigură procesul de studiere a limbilor  germanice atât la Facultatea de Litere (limba engleză şi germană LA / LB), cât şi la celelalte facultăţi ale ULIM: Drept, Ştiinţe Economice, Inginerie şi Informatică, Biomedicină şi Ecologie, Psihologie, Științe ale Educației şi Asistenţă Socială,  Relaţii Internaţionale, Științe politice și Jurnalism.

Începând cu anul academic 2010-2011, catedra este condusă de dna Inga Stoianova, doctor în filologie, conferenţiar universitar.

În vederea intensificării procesului de studiere a limbilor germanice  la ULIM catedrei îi este afiliat Centrul Britanic dotat cu echipament performant şi  literatură metodico-didactică în limbile engleza şi germană, ce  permite studenţilor de la toate facultăţile universităţii să-şi perfecţioneze abilităţile de cunoaştere ale limbilor date.

Obiectivul primordial al catedrei îl constituie formarea competenţelor lingvistice şi lingvoculturologice a specialistului traducător/referent de limba engleză şi germană, precum şi  însuşirea limbilor respective ca instrument de comunicare la facultăţile de specialitate prin intermediul procedeelor bazate pe analogia situaţiilor profesionale.

În plan didactic activitatea catedrei prevede perfecţionarea conţinuturilor curriculare în cadrul disciplinelor predate de cadrele didactice ale catedrei;  elaborarea procedeelor de studiere  ale limbii engleze şi germane prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale; investigarea caracterului interdisciplinar al predării/învaţării limbii engleze şi germane aplicate etc.

Obiectivele în domeniul cercetării ştiinţifice presupun studirea aspectelor structural-semantice atât a lexicului general, cât şi a celui specilazat; investigarea fenomenelor gramaticale şi lexicale în cadrul sistemului limbilor germanice; cercetarea problemei interculturalităţii în spaţiul lingvistic, precum şi reflectarea aspectelor socio-economice în literatura universală. 

Catedra Filologie Germanică din cadrul Facultăţii Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării asigură procesul de studiere a limbilor romanice la toate cele 3 cicluri universitare:

– Licenţă – Specialitatea Limbi moderne, studierea limbilor engleză şi germană ca limbă străină A şi B, formarea traducătorilor referenţi şi profesorilor);

– Masterat – Implementarea programului Traducerea multilingvă: proiecţii în filologia germanică, care oferă un spectru mult mai larg de calificări: traducător, profesor, cercetător ştiinţific, terminolog.

Catedra este responsabilă şi de studierea limbilor germanice în cadrul altor facultăţi (Drept, Ştiinţe Economice, Inginerie şi Informatică, Biomedicină şi Ecologie, Psihologie şi Asistenţă Socială, Istorie şi Relaţii Internaţionale): limbile engleză şi germană ca limbă străină aplicată.

Corpul profesoral se prezintă ca un colectiv omogen, competent, cu o pregătire ştiinţifică remarcabilă, concretizată în numeroase cărţi apărute la edituri prestigioase şi numeroase articole, studii şi recenzii publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.

Membrii catedrei fac parte dintr-o serie de asociaţii culturale, profesionale, ştiinţifice, conduc reviste literare şi alte publicaţii de profil.

Inga STOIANOVA, conf. univ. dr., șef catedră

Colectivul Catedrei

Contacte

Catedra Filologie Germanică, bir. 301, 303 (etajul 3)

Şef catedră: Inga STOIANOVA

Secretară: Corina IVANIUC

Pagina Facebook a Catedrei