Programele de studii superioare

Facultatea de Litere

Ciclul I – Licență:

 • Traducere și interpretare

Combinații de limbi:

 • engleză-franceză
 • engleză-germană
 • franceză-engleză
 • germană-engleză
 • engleză-spaniolă
 • engleză-chineză
 • engleză-coreeană

Ciclul II – Masterat:

 • Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/ germanice/ asiatice (limbile franceză, spaniolă, engleză, germană, chineză, coreeană în diferite combinaţii)
 • Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional (limbile franceză, spaniolă, engleză, germană, chineză, coreeană în diferite combinaţii)

 

Ciclul III – Doctorat:

Şcoala Doctorală în Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării :  Filologie

 •  621.03 Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz) 
 •  621.04 Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz) 
 •  621.05 Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)
 •  621.07 Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)