Inițial, revista La Francopolyphonie era o culegere de comunicări prezentate în cadrul colocviului cu același nume, organizat în fiecare an în luna martie de ICFI cu prilejul zilelor Francofoniei. Din anul 2009, publicația a devenit anuar, iar din 2011 – bianuar.

Revista La Francopolyphonie este clasată de Academia de Ştiiinţe a Moldovei şi CNAA la categoria B (revistă indexată în baze de date internaționale).

Ediţiile Colocviului „La Francopolyphonie” pot fi consultate atât pe pagina web a Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale cât şi pe adresa http://lafrancopolyphonie.blogspot.com

 

la-francopolyphonie-2006
La Francopolyphonie comme vecteur de la communication, 2016
la-francopolyphonie-vol-1-2007
La Francopolyphonie. Langues et identités, vol.1, 2007
la-francopolyphonie-vol-2-2007
La Francopolyphonie. Langues et identités, vol.2, 2007
la-francopolyphonie-2008
La Francopolyphonie: Les valeurs de la francophonie, 2008
la-francopolyphonie-2009
La Francopolyphonie: Langue et culture françaises en Europe du Sud-Est, 2009
la-francopolyphonie-2010
La Francopolyphonie: Langue, littérature, culture, et pouvoir, 2010
la-francopolyphonie-2011
La Francopolyphonie. Des langues aux langues-cultures: nouveaux enjeux, nouvelles pratiques, 2011
la-francopolyphonie-vol-1-2012
La Francopolyphonie: L'interculturalité à travers la linguistique et la littérature, 2012
la-francopolyphonie-vol-2-2012
La Francopolyphonie: L'interculturalité à travers la traduction et la communication, 2012
la-francopyphonie-vol-1-2013
La Francopolyphonie: L'interculturalité et la mondialisation sémiotique à travers la linguistique et la traduction, 2013
la-francopolyphonie-vol-2-2013
La Francopolyphonie: L'interculturalité et la mondialisation sémiotique à travers la littérature et la communication, 2013
la-francopolyphonie-vol-1-2014
La Francopolyphonie: L'interculturalité et la pragmatique à travers la linguistique, la littérature et la communication, vol.1, 2014
la-francopolyphonie-vol-2-2014
La Francopolyphonie: L'interculturalité et la pragmatique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication, vol.2, 2014
la-francopolyphonie-vol-1-2015
La Francopolyphonie: L'interculturalité et l'herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication, vol.1, 2015
la-francopolyphonie-vol-2-2015
La Francopolyphonie: L'interculturalité et l'herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication, vol.2, 2015