Revista ştiinţifică Intertext este succesorul revistei Lecturi filologice (ULIM, edițiile 2001-2006). Redenumirea ţine de un titlu recognoscibil în toate limbile și de extinderea domeniilor de cercetare (filologie, culturologie, pedagogie).

Intertext a fost clasată de AȘM și CNAA la categoria B (revistă indexată în baze de date internaționale). Apare bianual din 2007.