Activitatea ştiinţifică a Facultății este eminamente concentrată la Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI), creat la 06.12.2005 în conformitate cu Ordinul Nr. 109 A. Institutul este condus de titularul catedrei, Domnul Victor UNTILĂ, conf. univ. dr., care deține funcția de director. Secretarul științific al ICFI este Aliona MELENTIEVA, lector univ., drd. Cele 3 direcţii de cercetare ale ICFI sunt coordonate de membrii catedrei:

  • Ana GUȚU, prof. univ., dr., şef direcţie Terminologie şi Traducere.
  • Ion MANOLI, prof. univ., dr. hab., şef direcţie Lingvistică şi Glotodidactică.
  • Dragoş VICOL, prof. univ., dr. hab., şef direcţie Literatură şi Interculturalitate.

Ceilalţi profesori deţin funcţiile de cercetători ştiinţifici, efectuând studii fundamentale şi aplicative care se înscriu plenar în profilul ştiinţific Studii contrastive în filologia romano-germanică, acreditat de CNAA în iunie 2008 și reacreditat în 2014, aria tematică fiind extinsă spre Multilingvism, Contrastivitate și Comunicare interculturală. Profilul este centrat pe caracterul euristic complex al demersului filologic din perspectiva multi-/plurilingvismului, transdisciplinarităţii şi interculturalităţii.

Mai multe detalii despre activitatea ICFI: http://icfi.ulim.md.

 

Obiectivele generale de cercetare ale Facultății:

  • organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
  • stilizarea şi redactarea ştiinţifică a publicaţiilor ICFI;
  • lansarea în proiecte de cercetare internaționale;
  • activizarea imaginii facultății pe arena ştiinţifică naţională şi internaţională;
  • cooperarea cu diverse centre ştiinţifice din ţară şi de peste hotare;
  • încurajarea pregătirii şi susţinerii tezelor de doctorat;
  • antrenarea studenţilor de la toate ciclurile (Licenţă, Masterat, Doctorat) în activitatea ştiinţifică a catedrei şi a facultăţii.