Cercul ştiinţific studenţesc este o modalitate extracuriculară şi voluntară de ghidare a studenţilor cu interese ştiinţifice, care are drept scop principal aprofundarea cunoştinţelor  şi formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică într-o ramură distinctă a ştiinţelor filologice.

Participarea la activitatea cercurilor ştiinţifice şi ulterior elaborarea studiilor de caz și/sau a lucrărilor /proiectelor de licenţă sunt elemente de bază atât pentru orientarea  profesională a tinerilor cât și pentru calitatea cercetărilor realizate pe parcursul anilor de studii.

În cadrul facultăţii funcţionează următoarele cercuri ştiinţifice studenţeşti:

 

Cercuri științifice în cadrul Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca”:

Nr.DenumireaCoordonator științific
Numărul de participanți
1.Traducere, interpretariat și comunicare multilingvăGhenadie RÂBACOV, lector univ., drd.
18
2.Lexicologie și lexicografie comparatăIon MANOLI, prof. univ., dr. hab.
14
3.Gramatica franceză și dificultăți de traducere Natalia LEORDA, lector univ., master
12
4.Franceza aplicată în Drept și EconomieSvetlana SARACUȚA, lector univ., master
20
5.Limba spaniolă și limbajele specializateAngela CHIRIȚĂ, conf. univ. dr.
17

 

Cercuri științifice în cadrul Catedrei Filologie Germanică:

Nr.DenumireaCoordonator științific
Numărul de participanți
1.Tendințe moderne în traducereTatiana PODOLIUC, conf. univ. dr.
15
2.Stilistica limbii englezeInga STOIANOVA, conf. univ. dr.
22
3.Lexicologia limbilor engleză și germanăZinaida CAMENEVA, conf. univ. dr.
18
4.Limba engleză de afaceriZinaida CAMENEVA, conf. univ. dr.
12
5.Literatura anglofonăIna COLENCIUC, lector univ., drd.
15
6.Traducerea poetică (limbile germană și română)Natalia BEJENUȚA, lector univ., master
14
7.Engleza medicalăAlexandra RUSU, lector univ., master
10