Regulamente Ciclul Licență

  • Domeniul general de studiu – 023. Filologie
  • Domeniul de formare profesională – 0231. Studiul limbilor
  • Specialitatea – 0231.3 Traducere și interpretare (180 ECTS, studii cu frecvență la zi)

Regulament privind întocmirea și susținerea proiectelor de licență

Caiet de sarcini pentru examenul final de licență

Regulamente Ciclul Masterat

  • Domeniul general de studiu – 022 Ştiinţe umanistice
  • Programe de masterat
  1. Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice (limbile franceză, spaniolă, italiană, engleză, germană, chineză, coreeană în diferite combinaţii)
  2. Limbi străine aplicate în Turism şi Comerţ internaţional (limbile franceză, spaniolă, italiană, engleză, germană, chineză, coreeană în diferite combinaţii)

Regulament privind întocmirea și susținerea tezelor de masterat