Carta Universității Libere Internaționale din Moldova

Strategia de dezvoltare ULIM pentru anii 2015-2020 

Conceptul educațional (ediție revizuită)

Codex ULIM (ediție revăzută și modificată)