Anual, la 30 septembrie, în întreaga lume, este sărbătorită Ziua Internațională a Traducătorilor. În calendarul romano-catolic, în această zi, este pomenit Sfântul Ieronim, traducător de referinţă al Bibliei din limbile greacă, ebraică şi aramaică în limba latină, în secolul al III-lea.

Tema din 2017 este Traducere și diversitate, subliind, în acest sens, că prin promovarea diversității culturilor și a limbilor, se poate spera la crearea unei lumi pline de posibilități de învățare, creștere și împărtășire a unei viziuni pașnice, pe baza înțelegerii și respectului reciproc.

Continue Reading "Facultatea de Litere ULIM adresează sincere felicitări tuturor traducătorilor și interpreților cu ocazia zilei profesionale"

Pe parcursul săptămânii curente, cele două catedre din cadrul Facultății de Litere, Filologie Romanică „Petru ROȘCA” și Filologie Germanică, au organizat mai multe concursuri de traducere specializată și literar-publicistică cu studenții anilor II și III de la ciclul licență.

Concursul, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Traducătorilor, a constat din două probe: traducerea (tema) unui fragment de text specializat (domeniile economie, politică, drept etc.) din limba română în limba străină și traducerea (versiunea) unui fragment de text literar

Continue Reading "Săptămâna concursurilor de traducere la Facultatea de Litere"

În data de 19 septembrie, ULIM a fost onorată de vizita unor distinși oaspeți – Christian DAUDEL, Consul onorific al Republicii Moldova în Auvergne Rhȏnes-Alpes, Franța și Olivier GARRO, Directorul Institutului Internațional al Francofoniei de la Universitatea Lyon 3. Domniile lor au avut o întrevedere cu Prim-Viceretorul ULIM, prof. univ. dr. Ana GUȚU; vicerectorul pentru cercetare științșifică, prof. univ. dr. hab. Elena PRUS și vicerectorul pentru cooperare internațională, conf. univ. dr. Vlad CHIRINCIUC.

Discuțiile au fost axate pe probleme generale de strategie a francofoniei

Continue Reading "ULIM și Universitatea Lyon 3 din Franța vor iniția o colaborare multidimensională în domeniul francofoniei"

În calitatea sa de Responsabil al Centrului de Reușită Universitară (CRU) din cadrul ULIM, Domnul Ghenadie RÂBACOV lansează o provocare pentru studenții francofoni de la facultățile ULIM.

Pe parcursul anului universitar 2017-2018, Centrul își propune să desfășoare proiectul „Cei mai activi Francofoni”, prin care să valorifice creația, creativitatea, ingeniozitatea și spiritul organizatoric al tinerilor implicați în viața universitară și activitățile extracurriculare.

Continue Reading "Centrul de Reușită Universitară lansează o provocare inedită pentru studenții francofoni"

Doamna Agrita Lujāne, lector la Universitatea Turiba din Riga, Letonia, și șefa Catedrei de Științe ale Comunicării din cadrul aceleiași instituții, se află în vizită academică la Facultatea de Litere ULIM. Vizita Domniei sale se înscrie în programul de mobilitate internațională Erasmus+ și include perioada 11-16 septembrie curent.

Lectorul a avut o întrevedere cu conducerea facultății, decanul interimar și șefa Catedrei Filologie Germanică, conf. univ. dr. Inga STOIANOVA și Directoarea Centrului Cooperare Internațională, Doamna Valentina CIUMACENCO.

Continue Reading "Un profesor din Letonia, în mobilitate academică la Facultatea de Litere ULIM"

În ajunul Zilei Independenței, la Palatul Republicii, s-a desfășurat Gala Premiului Național, ediția 2017.

Acest premiu, în valoare de 100 de mii de lei, se acordă cetăţenilor Republicii Moldova pentru realizări remarcabile care au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologiile, cultura, arta şi sportul și au avut un impact considerabil asupra progresului tehnicoştiinţific şi socialeconomic, asupra culturii naţionale şi mondiale. Câştigătorii Premiului Naţional sunt selectați în bază de concurs.

Continue Reading "Prof. univ. dr. hab. Dragoș VICOL, laureat al Premiului Național 2017 în domeniul științei"

La început de septembrie, luna ce deschide ușa toamnei, Rectorul ULIM, Academicianul Andrei GALBEN mai adaugă un an în calendarul vieții. La acest frumos popas aniversar, conducerea și corpul profesoral al Facultății de Litere îi adresează sincere și calde felicitări, exprimându-și admirația față de această personalitate emblematică în domeniul managementului universitar, care a reușit, într-un timp record și fără nici un sprijin din partea statului, să fondeze o adevărată universitate de talie internațională. Grație activității neobosite a Domniei sale și întregii „armate” de profesioniști care activează la ULIM, în cei 25 de ani de existență, instituția noastră a devenit un veritabil Templu

Continue Reading "Rectorul ULIM, Academicianul Andrei GALBEN, la ceas aniversar"

Astăzi, 2 septembrie, e moment de sărbătoare pentru filologia romanică și pentru întreaga comunitate academică de la ULIM. Acum ceva mai mult de jumătate de secol, într-o frumoasă zi de început de toamnă, se năștea o Doamnă deosebită, un intelectual rafinat, un ilustru Savant și un Om de excepție pe nume Elena PRUS. Autoare a numeroase studii și exegeze literare, monografii, ghiduri, articole științifice, care se găsesc în importante biblioteci de pe diverse continente, Domnia Sa este cunoscută și în calitate de critic literar, fiind membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi România.

Continue Reading "Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS, un model al autoperfecțiunii"