În perioada 20-23 iunie 2017, la Strasbourg, Prof. univ. dr.hab. Dragoș Vicol a participat la cea de-a 12-a reuniune a Comitetului director privind mass-media şi societatea informaţională. Programul reuniunii a inclus inter alia discuţii despre eficientizarea activităţii Platformei Consiliului Europei în protecția jurnalismului şi siguranța jurnaliștilor, revizuirea Convenţiei europene privind televiziunea transfrontalieră, precum şi efectuarea schimbului de opinii cu Coordonatorul Tematic privind politica informaţională a Consiliului Europei, Ambasadorul RM la Strasbourg C. CĂLUGĂRU.

Continue Reading "Prof. univ. dr. hab. Dragoș VICOL a participat la cea de-a 12-a reuniune a Comitetului director privind mass-media şi societatea informaţională, desfășurată la Strasbourg"

Astăzi, prof. univ. dr. hab. Dragoș VICOL, cadru didactic titular la Catedra Filologie Romanică „Petru ROȘCA”, împlinește frumoasa vârstă de 43 de ani.

Domnia sa face parte din grupul acelor literați și savanți entuziaşti, cutezători, a căror putere creatoare şi rodnică perseverenţă, de o rară exemplaritate, stârneşte uimirea, admiraţia şi respectul. Este autor a peste 250 de studii şi exegeze ştiinţifice, articole de critică şi istorie literară, monografii, sinteze, lucrări enciclopedice, lexicografice, de popularizare ştiinţifică, publicate în reviste prestigioase din țară și de peste hotare, autor a 5 monografii

Continue Reading "La mulți ani Profesorului Dragoș VICOL"

„A iubi literatura înseamnă a refuza să accepți viața așa cum este ea, lucrurile așa cum sunt ele, evenimentele așa cum decurg și calamitățile așa cum vin peste noi. A iubi literatura nu înseamnă doar dorința de a înțelege oamenii, ci și voința de a-i transforma și a te transforma.” Această aserțiune a scriitorului francez Claude Roy poate fi atribuită activității unui literaturofil care trudește la formarea tinerilor specialiști în cadrul Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA” a Facultății de Litere ULIM. Un literaturofil și francofil ce poarte numele de Ion MANOLI, personalitate notorie din spațiul românesc, doctor habilitat, profesor universitar, decanul de vârstă al filologilor basarabeni.

Continue Reading "Prof. univ. dr. hab. Ion MANOLI, un Literaturofil și Francofil în serviciul Universității"

În perioada 29 mai – 08 iunie curent, în cadrul Facultății de Litere s-au desfășurat examenele de finalizare a studiilor la ciclul licență, care a constat din 3 probe: proba teoretică, proba de traducere și susținerea publică a proiectului de licență.

Cei aproape 100 de absolvenți de la varii combinații de limbi (franceza-engleza, engleza-franceza, engleza-spaniola, germana-engleza, engleza-chineza etc.), utilizând echipamentul ultramodern cu care este dotată facultatea, au prezentat rezultatele studiilor de caz/cercetărilor efectuate în baza stagiului profesional de traducere, tratând probleme ce ţin de aplicabilitatea terminologiilor

Continue Reading "Examenul de finalizare a studiilor și susținerea publică a proiectelor de licență"

În perioada 8-10 iunie, ULIM este gazda celei de-a 3-a ediții a Conferinței internaționale din Europa Centrală și de Est LUMEN, cu genericul New Approaches in Social and Humanistic Sciences (Noi abordări în științele sociale și umanistice), care reunește participanți înscriși, din peste 10 state diferite, printre care India, Nigeria, Germania, Turcia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Federația Rusă, România, Republica Moldova.

Conferința LUMEN este o manifestare cu caracter transdisciplinar a cărui scop general este promovarea excelenței științifice

Continue Reading "Profesorii de la Litere participă la prestigioasa Conferință internațională LUMEN, găzduită de ULIM"

Există personalități ce-și câștigă notorietatea prin înțelepciune și prin eleganța deosebită de a evita tentațiile unei ierarhizări, personalități pentru care contează cu adevărat doar Omul și valoarea lui, în accepțiunea cea mai luminoasă a cuvântului.

Facultatea de Litere a fost din totdeauna altarul în jurul căruia se strâng cadre administrative și didactice, capabile a șlefui suflete omenești, a crea frumosul, a atrage talente și a inculca idei și cunoștințe. Printre acestea se numără și prodecanul Facultății de Litere, Doamna Natalia NEBUNELEA

Continue Reading "Prodecanul Natalia NEBUNELEA, un rarisim model de perseverență în muncă"