La 28 februarie, pentru al doilea an consecutiv, Facultatea de Litere ULIM a fost gazda unui concurs de creație în limba engleză (All Write Competition), organizat la nivel național, care își propune drept scop promovarea creativității ca parte integrantă a procesului de învățare pe parcursul întregii vieți, dezvoltarea gândirii critice și creative și extinderea accesului la valorile interculturale.

Peste 30 de studenți ai facultății noastre, buni cunoscători ai limbii engleze, au participat la acest concurs.

Continue Reading "Peste 30 de studenți ai Facultății de Litere au participat la un concurs de creație în limba engleză"

La 23 februarie 2017, în Sala de protocol a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TESTEMIȚANU” din capitală, a avut loc un seminar francofon cu tema Internaționalizarea universităților din RM, membre ale Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), care a reunit șefii departamentelor de relații internaționale, manageri universitari și responsabili ai Centrelor de Reușită Universitară.

Evenimentul a fost organizat de Antena din Chișinău a AUF și susținut de un specialist notoriu în domeniul cooperării internaționale pe plan academic și de cercetare științifică, Domnul Peter KRUZSLIC, Director administrativ, dr.

Continue Reading "Internaționalizarea universităților din RM, membre ale AUF"

În zilele de 23 și 24 februarie curent, în cadrul Facultății de Litere ULIM, s-a desfășurat Conferința de totalizare a stagiului profesional de traducere, care a constat în susținerea publică a portofoliilor de practică de către studenții anului III de la ciclul licență. Stagiarii au avut de pregătit un raport amplu, în limba străină A, în care au prezentat, cu lux de amănunte, informaţia cu privire la procesul de derulare a practicii, au făcut o analiză minuțioasă a dificultăţilor de traducere în funcţie de tipurile de texte cu care au lucrat, au descris procesul de elaborare a glosarelor terminologice, și-au exprimat opiniile vizavi de organizarea stagiului, au formulat un set de concluzii

Continue Reading "Conferința de totalizare a stagiului profesional de traducere"

Catedra Filologie Romanică „Petru ROȘCA” și Centrul de Reușită Universitară (CRU), prin valorile educaționale pe care le dezvoltă, promovează intens interesele studenților francofoni și oferă numeroase activități extracurriculare de studiere a limbii franceze și ameliorare a nivelului lingvistic al acestora.

În calitate de viitori traducători și terminologi, tinerii manifestă o preocupare vădită pentru orice proiect legat de meseria lor.

La 24 februarie, în CRU, lectorul Eleonora MIHAILA a organizat o dezbatere

Continue Reading "Studenții francofoni de la Litere, interesați de evoluția terminologiei din domeniul medical"

Vineri, 24 februarie, la ULIM, s-au reunit profesioniști din sistemul național de biblioteci din Republica Moldova și România, în cadrul ediției a IX-a a Conferinței Symposia Investigatio Bibliotheca, cu genericul Biblioteca universitară: laborator upd@te v3.0, organizată, anual, de Departamentul Informațional Biblioteconomic (DIB). Evenimentul este prilejuit și de aniversarea a 25-a de la fondarea ULIM.

În plenul conferinței, prim-vicerectorul, prof. univ. dr. Ana GUȚU a ținut un discurs cu tema Puterea limbii înveșnicită în carte, un subiect de maximă actualitate, fiindcă anume cărțile creează punți spre înțelepciune, deschid

Continue Reading "Conferința „Symposia Investigatio Bibliotheca”, la cea de-a IX-a ediție"

În contextul celebrării a 25 de ani de cooperare dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, conducerea ULIM, cadrele didactice și studenții au avut inedita ocazie de a discuta, astăzi, cu Excelențele Sale, Doamna Mary PENDLETON, primul ambasador american în Republica Moldova; Domnul James D. PETTIT, actualul ambasador și primul diplomat care a prezentat interesele statului nostru la Washington, Domnul Nicolae ȚÂU, fost vicerector ULIM.

Diplomații au avut mai întâi o întrevedere cu rectorul Andrei GALBEN și prim-vicerectorul Ana GUȚU și au purtat discuții despre actualele și

Continue Reading "Vizită istorică a Ambasadorilor SUA la ULIM"

În scopul elucidării incongruențelor între legislația actuală în sfera traducerii și realitatea cu care se confruntă traducătorii în exercitarea activității lor profesionale, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.) a lansat un apel către toți membrii, privind inițierea unor runde de dezbateri pe probleme de stringentă actualitate pentru cei ce profesează în domeniul respectiv, meseria și arta traducerii constituind o practică pe cât de frumoasă și captivantă, pe atât de dificilă și nu îndeajuns de apreciată.

Continue Reading "Poziția traducătorilor și interpreților autorizați vizavi de aspectele constrângătoare ale legislației actuale în domeniu"

Astăzi, în cadrul Ședinței Senatului ULIM, Doamna Zinaida CAMENEVA, doctor în filologie, conferențiar la Catedra Filologie Germanică, a fost decorată cu Ordinul ULIM. Această distincție a fost conferită cu ocazia unei împlinirii unei vârste onorabile și pentru succesele deosebite înregistrate în domeniul educațional și promovarea imaginii universității. Doamna profesoară a contribuit enorm la pregătirea a zeci de generații de specialiști, este autoarea unor studii aprofundate în didactică și germanistică, iar distincția acordată de Senatul Universității învederează o dată în plus meritele Domniei sale în domeniile menționate.

Continue Reading "Conf. univ. dr. Zinaida CAMENEVA, decorată cu Ordinul ULIM"