La 30 ianuarie, în cadrul evenimentului științifico-literar cu genericul Pledoarie pentru (auto)traducere, a avut loc lansarea cărții Caiete de traductologie /Cahiers de traductologie /Cahiers of Translation Studies, al cărei autor este lectorul Ghenadie RÂBACOV, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA”.

Este o primă producție științifică semnată de autor, de un real folos atât specialiștilor în domeniu, studenților de la toate ciclurile universitare cât și celor interesați și dornici să cunoască problemele de actualitate din lumea

Continue Reading "O nouă apariție editorială, sub egida ULIM: Lansarea cărții „Caiete de traductologie”"

Luni, 30 ianuarie curent, Facultatea de Litere a fost gazda unui eveniment științifico-literar de maximă importanță pentru comunitatea filologică. Scriitori, traducători, cadre didactice și studenți și-au dat întâlnire în cadrul unei conferințe cu titlul Pledoarie pentru (auto)traducere, pentru a împărtăși din propria experiență și a se ajuta reciproc în deloc ușoara misiune de realizare a dialogului între culturi.

Publicul a fost salutat de Prim-Vicerectorul ULIM, prof. univ. dr. Ana GUȚU și Dna Irina CERNEAUSCAITE, Directorul Departamentului Informațional

Continue Reading "Eveniment științifico-literar, cu participarea scriitorilor și traducătorilor profesioniști"

Conducerea, corpul didactic și studenții ULIM regretă trecerea în lumea celor drepți a maestrului Ion UNGUREANU, Om al Cetății, renumit actor, regizor, fost ministru al Culturii în primul guvern de după declararea Independenței R. Moldova, model intelectual excepțional de integritate morală pentru tânăra generație.

Comunitatea academică ULIM transmite condoleanțe familiei și rudelor regretatei personalități, împărtășindu-i și rămânând fidelă idealurilor sale.

Continue Reading "Comunitatea academică ULIM, îndurerată de pierderea maestrului Ion UNGUREANU"

În data de 27 ianuarie 2017, responsabilii de programele de studii din cadrul facultăților ULIM au beneficiat de un seminar de formare susținut de reprezentanții Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP): conf. univ. dr. Elena PETROV, vicepreședinte și Dna Lucia SAVA, specialist principal Direcția acreditare în învățământul superior.

Tema seminarului a fost Evaluarea externă a calității în învățământul superior pas cu pas. Participanții au fost familiarizați cu misiunea, scopul, atribuțiile și mecanismul de funcționare a ANACIP ca instituție autonomă, precum și

Continue Reading "Experții ANACIP oferă sprijin în procesul de evaluare externă a programelor de studii"

Luna ianuarie este un prilej de comemorare a două mari personalități ale neamului românesc – a poetului nepereche, Mihai EMINESCU, ctitor al limbii române moderne, cel pe care Nicolae IORGA avea să-l numească „expresia integrală a spiritului românesc” și a domnitorului Alexandru Ioan CUZA, creatorul statului modern român.

Astăzi, Catedra Filologie Romanică „Petru ROȘCA” din cadrul Facultății de Litere ULIM a organizat un eveniment bilingv român-francez consacrat acestor doi Piloni ai Românismului.

Continue Reading "Lecție de istorie: CUZA și EMINESCU, ctitori ai României moderne"

În data de 21 ianuarie 2017, un grup de profesori ai Facultății de Litere au participat la cea de-a 4-a sesiune, din cele 7, în cadrul programului de formare Profesori în dezvoltare, organizat de Centrul de Studii Americane din Moldova (Universitatea de Stat din Moldova). Grupul a fost constituit din conf. univ. dr. Inga STOIANOVA, șefa catedrei Filologie Germanică; conf. univ. dr. Zinaida CAMENEVA; conf. univ. dr. Iurie KRIVOTUROV; Doamnele Ina COLENCIUC, Natalia AZMANOVA, lectori la catedra sus nominalizată și Doamna Eleonora MIHAILA, lector la Catedra Filologie Romanică „Petru ROȘCA”.

Continue Reading "În dialog cu bursierii Programului Fullbright în Moldova: Despre educația civică și necesitatea schimbărilor în învățământ"

Recent, Mesagerul de Neamț, ziar cu, despre și pentru nemțeni (România), a publicat un interviu cu  Dr. Cristina Emanuela DASCĂLU, vicerector pentru relații internaționale ULIM, conferențiar la Catedra Filologie Germanică din cadrul Facultății noastre.

Interviul este consacrat ilustrei și complexei personalități a Doamnei DASCĂLU, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Asociației Jurnaliștilor Profesioniști din România, realizator și moderator de emisiuni radio și TV, traducătoare de excepție și scriitoare, publicată în limbile română

Continue Reading "Cristina Emanuela DASCĂLU și legătura indisolubilă a Domniei sale cu Târgu Neamț"

În cea de-a doua zi a Seminarului metodologic Interconexiunea paradigmelor didactice și metodologice în predarea limbilor străine, cadrele didactice ale Facultății de Litere au beneficiat de un workshop consacrat scrierii creative și dezvoltării gândirii critice, susținut de Doamna Marisha MARSH, voluntară a Corpului Păcii în Republica Moldova, absolventă a Universității din Philadelphia, SUA.

Formatoarea a venit cu un set de metode și tehnici menite a îmbunătăți

Continue Reading "Workshop de scriere creativă și dezvoltare a gândirii critice"