La 21 octombrie, în Sala de lectură Filologie Romano-Germanică, ULIM, s-a desfășurat seminarul de perfecţionare pentru managerii departamentelor resurselor umane cu tema Reforma sistemului de învăţământ superior din Republica Moldova: colaborarea Facultăţii Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării cu partenerii sociali. Evenimentul a fost organizat în scopul promovării reformei sistemului de învăţământ superior şi familiarizării angajatorilor cu schimbările survenite în conţinutul titlurilor şi diplomelor de studii eliberate de instituţiile de învăţământ superior.

Continue Reading "Reforma sistemului de învăţământ superior din RM: colaborarea Facultăţii LSȘC cu partenerii sociali"