Pentru atingerea perfectiunii - Va oferim cheia succesului.
 

Dragi studenți din prezent, trecut și viitor,

Autenticitatea, responsabilitatea și încrederea reciprocă trebuie să ne definească atitudinea față de studii. Autenticitatea educației ține de voința proprie de a se instrui pentru viață. Responsabilitatea profesiei pe care o vizați este evidentă, căci întreaga istorie umană s-a construit prin dialogul echitabil al limbilor-culturi; în fond, știința, artele, religia, progresul în societatea cunoașterii rezultă din actul de traducere-interpretare. Încrederea – în oameni, în meserie, în cuvânt – este crucială. Aceste imperative sunt reale, pe măsura aspirațiilor Dumneavoastră.Chintesenţa activităţii de traducere rezidă în competența și onestitatea traducătorului. Astfel, modelul de formare a specialistului la Facultatea de Litere este susţinut de varii strategii de studiere metacognitivă şi socio-afectivă, care stimulează învăţarea autonomă, bazată pe gândirea critică și creativă.Personalitatea studentului contează! De aceea, parcursul academic pe care și-l alege fiecare candidat la Facultatea de Litere oferă instrumente de valorificare a personalității lingvistice și intelectuale individuale. În acest sens, interrelaţia dintre strategiile de predare și stilurile de învăţare este principială. Prin urmare, se ține cont de curbele de potențial în cadrul grupelor academice și se pune accent pe pedagogia conţinuturilor ca metodă decisivă întru performanță și mai ales întru depăşirea dificultăţilor de învățare. Calitatea dialogului cu dascălul în aulă și în spațiul virtual este un atu reconfortant pentru fiecare discipol. Respectiv, planificarea managerial-didactică concordă cu politicile de asigurare a calităţii tridimensionale de predare-învățare-(auto)evaluare și de dezvoltare tripartită a capitalului uman al studentului prin cunoștințe-abilități-competențe pentru viață-carieră-atitudine.Atmosfera și condițiile de studiu fac diferența! Spațiul educațional destinat Facultății corespunde necesităților de învățare multilingvă și de formare interculturală complexă în domeniul de profil, cu aule echipate în spiritul limbii și culturii studiate și cu laboratoare dotate performant pentru cursurile specializate. Dintre facilitățile și dotările principale, menționăm următoarele: studii gratuite pentru candidaţii de înaltă performanţă; burse de excelență pentru reușită academică și rezultate deosebite; mobilități academice și stagii internaționale; reduceri pentru absolvenţii ULIM la continuarea studiilor la masterat; opțiunea Limba C, cu studierea gratuită a unei limbi asiatice; resurse didactice și documentare în variantă tradițională și digitizate; conexiune multimedia și acces liber la baze de date europene și internaţionale; activități de validare a calității vieții studențești (cămin, sală de lectură a Facultății, cercuri studențești, program cultural, complex sportiv cu diverse oferte, etc.).Să învățați cu atitudine, cu aspirații frumoase și convingeri sănătoase, dragi prieteni ai profesiei!


 

NOUTATI / EVENIMENTE

- ALTE NOUTATI SI EVENIMENTE RECENTE LA FACULTATE VEZI AICI

- EVENIMENTE FRANCOFONE VEZI AICI

 

 • Lecturi eminesciene internaționale la Facultatea de Litere

  18.01.2019

  Junimea plurilingvă ulimistă a celebrat cei 169 ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu într-o rundă de lecturi în limbile europene și asiatice.

 • (Mă)Tușa Crăciun 2018 la Centrul de Reușită Universitară ULIM

  22.12.2018

  La Fête « La mère Noël » au CRU de l’ULIM În prag de sărbători, la 20 decembrie curent, studenții și profesorii facultății de Litere s-au întrunit în cadrul Centrului de Reușită Universitară ULIM într-o atmosferă de poveste sub genericul (Mă)Tușa Crăciun. Participanții au improvizat o șezătoare „la gura sobei”, au analizat subtilitățile și mesajul poveștii „La mère Noël” de Michel Tournier și au discutat miturile și prejudecățile de natură socio-religioasă, etnolingvistică, interculturală și alte clișee.

 • Manifestare comemorativă la ULIM: „Academicianul Andrei GALBEN și memoria instituțională”

  14.12.2018

  La 14 decembrie curent, în incinta ULIM a avut loc evenimentul comemorativ cu genericul „Academicianul Andrei Galben și memoria instituțională”, în semn de omagiu și recunoștință reputatului Rector fondator ULIM Andrei Galben. Evenimentul a fost marcat prin dezvelirea basoreliefului regretatului rector, sculptură fixată în frontispiciul universității și lansarea volumului „In memoriam Andrei Galben: Omul-Legendă”. La eveniment au fost prezenți personalități din viața publică și culturală a RM, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în RM, personalități ai comunității academice, corpul științifico-didactic ULIM, apropiați, prieteni, studenți și absolvenți.

 • Studenții de la Litere au participat la o întâlnire „carte blanche” cu scriitorul, traducătorul și jurnalistul cultural Emilian Galaicu-Păun

  13.12.2018

  La treisprezece decembrie curent, Facultatea de Litere a întrunit studenții francofoni la Centrul de Reușită Universitară din cadrul ULIM pentru o întâlnire de bilanț a portofoliilor literare 2018. Invitatul de onoare a fost scriitorul, eseistul, traducătorul, redactorul trilingv și jurnalistul cultural Emilian Galaicu-Păun. Gazdele au dat „carte blanche” autorului care a făcut o revizuire cultural-literară a anului de referință, a vorbit despre actualitățile lumii literare, despre particularitățile bilingve sau plurilingve ale autorilor, editorilor și ale edițiilor de proză și poezie.

 • Ședința generală cu anul terminal și conducătorii științifici

  05.12.2018

  La ședință au fost discutate aspectele logistice, metodologice și regulamentare ale examenlor de licență, a.u.2018-2019:

 • Afisate 1 - 5 din 55 Articole