Progresul unei universități, dar și al unei societăți nu este posibil fără actul creator al unei „armate” de profesioniști, care știu să se impună prin dăruire, abnegaţie şi o distincţie sufletească deosebită proprie intelectualilor de clasă. Așa sunt membrii Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca”, intelectuali de clasă cu vaste orizonturi culturale și lingvistice, cu un extraordinar spirit de observație, cu o putere lăuntrică debordantă, neobosiți promotori ai calității.

Catedra asigură procesul de studiere a limbilor romanice la următoarele cicluri universitare:

– Licenţă – Specialitatea Limbi moderne, studierea limbilor franceză şi spaniolă ca limbă străină A şi B, formarea traducătorilor referenţi şi profesorilor;

– Masterat – Implementarea programelor: 1) Traducerea multilingvă: proiecţii în filologia romanică, care oferă un spectru mult mai larg de calificări: traducător, profesor, cercetător ştiinţific, terminolog; 2) Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional (limbi romanice), absolvenții căruia vor obţine calificarea de Traducător/terminolog-interpret multilingv, specialist în monitorizare documentară multilingvă.

 

Catedra este responsabilă şi de studierea limbilor romanice în cadrul altor facultăţi (Drept, Ştiinţe Economice; Informatică, Inginerie, Design; Biomedicină şi Ecologie; Psihologie, Asistenţă Socială și Științe ale Educației; Relaţii Internaţionale, Șiințe politice și Jurnalism): limbile franceză şi spaniolă ca limbă străină aplicată, limba şi literatura română, cultivarea vorbirii, limba latină.

Prin calitatea şi ponderea înaltă a cadrelor didactico-ştiinţifice şi a programelor sale educaţionale, Catedra oferă studenţilor săi instrumentele necesare pentru integrarea într-o societate aflată sub semnul globalizării şi internaţionalizării. Tinerii care urmează specializarea în domeniul traducerii şi interpretariatului au şanse reale de a transforma speranţele şi aspiratiile lor privind cariera în certitudinea că vor reuşi să se realizeze pe tărâmul profesional ales.

Prin valorificarea francofoniei universitare, Catedra este unul dintre participanții activi la un proiect societal care-și propune să dea răspuns angoaselor universale asupra destinului sistemului educațional, dar și al Umanității.

Grație muncii infatigabile a corpului profesoral, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” reprezintă un exemplu de internaționalizare a raporturilor umane, culturale, didactice și științifice.

                                                                                                                                                       Ghenadie RÂBACOV, șef catedră

Colectivul Catedrei