Regulamente Ciclul Licență

  • Domeniul general de studiu – 22. Ştiinţe umanistice
  • Domeniul de formare profesională – 223. Limbi moderne şi clasice
  • Specialitatea – 223.1 Limbi moderne

Regulament privind întocmirea și susținerea proiectelor de licență (View in Google)

Caiet de sarcini pentru examenul final de licență (View in Google)

Regulamente Ciclul Masterat

  • Domeniul general de studiu – 22 Ştiinţe umanistice
  • Programe de masterat
  1. Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice (limbile franceză, spaniolă, italiană, engleză, germană, chineză, coreeană în diferite combinaţii)
  2. Limbi străine aplicate în Turism şi Comerţ internaţional (limbile franceză, spaniolă, italiană, engleză, germană, chineză, coreeană în diferite combinaţii)

Regulament privind întocmirea și susținerea tezelor de masterat (View in Google)