Această pagină conține e-Portofoliile cadrelor didactice pentru disciplinele din Planul de învățământ la specialitatea 223.1 Limbi moderne, ciclul Licență:

Anul 3

Bazele traductologiei LA (franceza)

Traducerea literară LA (franceza)